Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Maj 2003

Perspektivet i DV-Energi ... 5
Danske Vindmølleejeres Energiselskab har fået nogle skrammer i sin første levetid. Men det bør ikke få vindmølleejerne til at miste overblikket: Spørgsmålet på langt sigt er ikke blot, om vindmølleejerne får eget energiselskab, men især om DV-Energi sikrer reel konkurrence på markedet for salg af private mølleejeres strøm. Alternativet kan på langt sigt koste meget mere end 10 mill. kr.

Aktuelle nyheder ... 6-9
Den miljøbonus, som de politiske partier har besluttet for vindproduceret el, kan vindmølleejerne efter regeringens mening kigge i elprisen efter: Kun hvis den stiger, får mølleejerne en »bonus«. De radikale er uenige i den fortolkning. Mens vinden dækkede 76% af det jysk-fynske elforbrug, afslørede DV-Energi's ledelse, at selska-bet har tabt 10 mill. kr. Per Lauritsen beskriver, hvorfor man ikke fortalte andelsha-verne om det før. LM afskediger 450, efter at flere møllefabrikanter selv er begyndt at bygge vinger. Flot regnskabv fra Bonus. Vestas tabte kampen om spansk møllefirma.

Jubilæums-vindtræf på Risø ... 10-12
Danmarks Vindmølleforenings vindtræf på Risø markerede DV1s 25 års fødselsdag. Udover en beskrivelse af Risøs første 25 år med vindkraft fik deltagerne også et usædvanligt kik bag kulisserne både på Christiansborg og i Bruxelles.

Vind og kraftvarme ... 14-15
Kombinationen vindmøller og kraftvarmeværker giver Danmark enestående muligheder for at nå de nationale CO2-mål, siger Eltra-direktør Georg Styrbro i en samtale med Martin Glerup. Formanden for kraftvarmeværkerne, Preben Andersen påpeger dog, at »nogen skal betale, og det skal ikke være varmeforbrugerne«.

Nyt fra Danmarks Vindmølleforening ... 18-25
Danmarks Vindmølleforening har fået lavere kontingenter. Linette Riis orienterer. Og i anledning af DV1s 25 års jubilæum ser faktasiderne på vindkraften i historisk lys.

Vindproduceret el ... 26-29
I marts udeblev en tredjedel af den normale vind, og året som helhed er nu nede på 90% af det normale. Til gengæld ser april ud til at blive væsentlig bedre end normalt.

Debat ... 30
Difko1s annonce-løfter i Naturlig Energi er ikke useriøse, skriver Robert Skjødt, som kritiserer Hilbert Larsen for manglende realisme i sit indlæg i sidste måned.

Forsiden
Forsiden er Klaus Albrectsens lykønskning på DV’s fødselsdag.

 
 
 
 

Vi har 13 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi