Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

April 2003

CO2-afladsbreve ... 5
Den danske regering vil ikke længere satse på vindkraft, når det gælder CO2-reduktion. I stedet skal Danmark købe CO2-kvoter billigt, f. eks. fra russiske industrier, der ikke længere eksisterer, og hvis kvoter altså ikke giver nogen CO2-reduktion hverken i Danmark eller globalt. Så kan Danmark øge CO2-udledningen de kommende år, foreslår regeringen. Inspirationen kommer øjensynlig fra 1500-tallet, da den katolske kirke solgte afladsbreve for synder, tilmed - ligesom regeringen også nu foreslår med CO2-kvoter - for synder, man endnu ikke havde begået. Det primære mål med regeringens klimaplan er med andre ord ikke at erstatte forurenende produktion med forureningsfri produktion - derfor dur vindmøller efter regeringens mening heller ikke - eller at reducere udledningen af CO2 længere. Det er derimod at sætte danske kulfyrede kraftværker i stand til at øge deres produktion, så de kan eksportere mere el. Kritikere kalder metoden køb af »varm luft«. Miljøminister Hans Chr. Schmidt har svaret, at tiden er inde til »at handle«. Eftertiden vil fælde dommen. Vore børn og børnebørn vil betale.

Aktuelle nyheder ... 4, 6-12
De første 700 mølleejere vil sælge deres strøm og dens miljøfordel til Holland. BTM-prognose forudser 1.000 MW ny vindkraft i Danmark de kommende fem år. Vestas-regnskabet kom bag på børsanalytikerne. LM Glasfiber vil fastholde sin andel af verdensmarkedet. Regeringen har offentliggjort sin CO2-strategi, der primært beskriver, hvordan Danmark kan øge sin faktiske CO2-udledning mod betaling; Torgny Møller rapporterer, og planen kommenteres af Henrik Lund og Frede Hvelplund.

DV's generalforsamling ... 14-20
Danmarks Vindmølleforenings mangeårige formand, Flemming Tranæs, fik årets vindmøllepris, og mølleejerne fik for andet år i træk nedsat deres kontingent. Reportage, beslutninger og referat fra fabrikatgrupper, årsmøder og DV1s generalforsamling på Askov Højskole.

Vindproduceret el ... 24-27
Som forudset sidste måned blev februar 2003 en vindmæssig katastrofe. Med kun 46% af vindens energi i en gennemsnitsmåned satte denne måned bundrekord som den vindmæssigt ringeste februar siden 1979. Det har medført, at året 2003 med kun 94% vind i de to første måneder ligger vindmæssigt under det normale.

Debat ... 28
Hilbert Larsen anfægter Difko1s annonce-løfter i Naturlig Energi. Jane Jensen spørger, om regeringen er ude på at slagte private mølleejere?

Forsiden
Forsidener Klaus Albrectsens kommentar til regeringens netop offentliggjorte klimastrategi.

 
 
 
 

Vi har 10 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi