Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Marts 2003

Lav det om! ... 5
Kaos, uigennemskuelighed og bureaukrati er de ord, der mest præcist beskriver afregningsforholdene for ældre vindmøller efter 1. januar 2003. Det er lykkedes at opstille nogle administrative afregningsregler, som set fra alle synsvinkler - undtagen hvis man betragter de problemer, man lægger for andre menneskers arbejde med ophøjet ligegyldighed - er fuldstændig groteske. Det gælder den administration, som elselskaberne er pålagt fra og som virker lammende som en computervirus. Og det gælder afregningen, set fra mølleejernes side. De har i dag ingen jordisk chance for at se, om de får den korrekte betaling for deres produktion. Danmarks Vindmølleforening og elselskaberne foreslår énstemmigt politikerne at lave systemet om.

Aktuelle nyheder ... 6-11
Sådan gik det, da de første vindmøller kom ud på det frie marked - og derfor kom balanceansvaret til at koste dyrt. 500 MW vindkraft gjorde 2002 til det næststørste år i dansk vindkraftudbygning. Jysk Vindkraft er gået i betalingsstandsning, og der er indgivet konkursbegæring mod moderselskabet World Wide Wind. De kaotiske afregningsforhold for ældre vindmøller. Nordex fyrer direktør og vil rationalisere sig gennem krise. 2002-regnskab fra NEG Micon.

Engagementet, der blev væk ... 12-13
Niels Viderø fortæller om oprettelsen, driften og til sidst nedlæggelsen af Hornslet Møllelaug, der blev en succes på næsten alle områder, undtagen hvor det gjaldt andelshavernes aktive engagement.

DV's årsregnskab for 2002 ... 14-15
Kirsten Larsen præsenterer foreningens regnskab for 2002 forud for årsmøde og generalforsamling i Danmarks Vindmølleforening den 15. marts.

Vindproduceret el ... 16-17
Januar blev med 141% af den gennemsnitlige vind mod 142% i en statistisk set normal januar vindmæssigt så normal, som måneden næsten kunne blive. Men februar tegner faretruende: Der er udsigt til den vindmæssigt ringeste februar i tyve år.

For mølleejere ... 18-19
Den nye lov om årsregnskaber og dens betydning for vindmølleejere gennemgås af Ernst Herlevsen.

Debat ... 20-25
Finn Jensen beretter om en gearskade og efterlyser dialog med vindmølleindustrien. Erik Reitzel og Hans Friis Mathiasen spørger, om mølletårne har den optimale form. Knud Nordestgaard sætter spørgsmålstegn ved tilliden til NEG Micon.

Forside
Forsidemotivets stille, men smukke vintervejr er indfanget af Ib Geertsen.

 
 
 
 

Vi har 7 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi