Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Februar 2003

Velkommen ... 4
Dette nummer af Naturlig Energi er igen i år trykt i et ekstra stort oplag og er tilrettelagt med særlig vægt på at give nye mølleejere, andelshavere i vindmøller og andre vindkraftinteresserede et indblik i aktuelle forhold omkring vindkraft i almindelighed og interesseorganisationen Danmarks Vindmølleforening i særdeleshed. Det er to sider af samme sag.

Aktuelle nyheder ... 5 & 7
Den nye elforsyningslov åbner mulighed for, at også vindmølleejere, som stadig er omfattet af overgangsreglerne og modtager f. eks. 43 øre/kWh, evt. midlertidigt forlader denne ordning og sælger strømmen på det frie marked, hvor elprisen den sidste måned har været op til 85 øre/kWh. Hver femte danske vindmølle blev inden årsskiftet fjernet til fordel for ny mølleeffekt. Ialt 105 MW installeret effekt i gamle møller på op til 150 kW er erstattet med næsten tre gange så stor effekt, nemlig 292 MW i form af færre, men større møller.

Et kik i krystalkuglen ... 8-10
Fremtiden tegner ikke ubetinget lys for ejere af større vindmøller, frygter Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsulent gennem 12 år, Strange Skriver: Ejerne af de fleste større møller - undtagen NEG Micon-møllerne - kan regne med leje- og gearproblemer, og ejerne af de nye møller på flere megawatt måske kan risikere at opleve »møller, hvor tingene rasler fra hinanden, når de bliver 10-15 år gamle«.

Vindmøllerne og elregningen ... 12-14
Denne måneds faktasider handler om vindmøllerne, set fra elforbrugernes synsvinkel, nemlig som de optræder på elregningen. De fortæller også, hvorfor vindkraften til glæde for forbrugerne vil blive billigere og billigere de kommende år, mens konventionel el ventes at stige i pris.

DV-præsentation ... 16-22
Præsentation af Danmarks Vindmølleforening med praktiske oplysninger, kontin- gentoversigt og indmeldelseskupon.

Danmarks Vindmølleforening i 2002 ... 23-27
Bestyrelsens skriftlige beretning over Danmarks Vindmølleforenings virksomhed i det forløbne år forelægges af DV1s formand, Kristian Jakobsen.

Vindproduceret el ... 32-33
December blev med 95% af den gennemsnitlige vind mod 120% i en normal december vindmæssigt så ringe, at 2002 blev det fjerde år i træk med mindre vind end normalt.

Forsiden
Forsiden er tegnet af Klaus Albrectsen.

 
 
 
 

Vi har 4 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi