Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Januar 2003

Godt nytår ... 5
Den nye elforsyningslov er et farvel til de hundrede år, da dansk elforsyning var et samfundsanliggende, som skulle hvile i sig selv. Derfor blev elprisen sat ned og pengene betalt tilbage til forbrugerne, hvis elforsyningen et år havde haft overskud. Men det er gammeldags og for dyrt for brugerne, mente politikerne, som derfor fra 1. januar tilbyder kunderne det frie marked, hvor strømmen, da folketinget besluttede sig, kunne købes for 8-12 øre/kWh. Den nordiske elpris er siden steget til mellem 55 og 69 øre/kWh. Vindmøllerne, hvoraf flere tusinde fra nytår er ude på det frie marked, venter fortsat på den miljøbonus, der skal være samfundets kvittering for den rene energi. I mellemtiden bidrager de til at holde elprisen nede. Det bør politikerne huske.

Aktuelle nyheder ... 6-9 & 28-30
De ældste og eventuelle nye møller underkastes nye vilkår gennem den nye lov om elforsyning. Vi gennemgår reglerne, og Eltra fortæller, hvordan nogle af dem skal benyttes. Flere tusinde arbejdspladser går tabt, når Vestas og LM afskediger 670 mennesker. Elmarkedet er påvirket af den laveste vandstand, der er målt i de nordiske vandbassiner og mangedoblede elpriser, som udmærket kan blive endnu større, men som byder på nye muligheder for elselskaber og spekulanter.

Svend Sigaard-interview ... 10-13
Vestas er under pres efter at have skiftet direktør og mistet tre fjerdedele af sin børsværdi. Men topchefen Svend Sigaard er fortrøstningsfuld omkring fremtiden, siger han i en samtale med Lyn Harrison, Windpower Monthly, og Torgny Møller.

Vismændene svarer igen ... 14-20
Det økonomiske Råds formandsskab, også kaldet De økonomiske Vismænd, svarer på den seneste kritik af deres analyser af dansk miljø- og energipolitik.

Vindkraft og drivhuseffekt ... 22-25
Mens befolkningen venter på regeringens forslag til reduktion af CO2-udledningen, og isen på Grønland og polerne smelter i hidtil uset tempo, bringes i dette nummer en revideret udgave af faktabladet om vindmøllerne og drivhuseffekten.

Vindproduceret el ... 26-27
November blev med 78% af den gennemsnitlige vind mod 117% i en normal november vindmæssigt så ringe, at året 2002 nu med sikkerhed kan siges at blive det femte år i træk med mindre vind end normalt.

Forsiden
Forsidebilledets vintermotiv er fanget af Flemming Hagensen. Øverst på denne side Vestas-direktør Svend Sigaard.

 
 
 
 

Vi har 3 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi