Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

December 2002

Protesterne der forsvandt ... 5
I 1985 oplevede man den hidtil voldsomste proteststorm mod vindmøller, der er set, da ikke færre end 1900 protesterede mod den planlagte møllepark på Tunø Knob. Så blev møllerne rejst, og protesterne forestummede. Ingen har simpelthen siden følt sig generet af dem. På samme måde er det en myte uden hold i virkeligheden, at der i befolkningen skulle være ”bred modstand” mod vindkraft: Samtlige de efterhånden mange opinionsundersøgelser viser solid opbakning i den danske befolkning til vindkraft, herunder fortsat udbygning med vindmøller. Også hvis man skal betale ekstra for at få forureningsfri strøm. Derfor handler politikerne reelt mod deres vælgeres interesser, hvis de tror det modsatte og handler derefter.

Aktuelle nyheder ... 6-9
Der er udsigt til højere afregningspriser for ejere af gamle vindmøller, som kan forlade de danske afregningsregler, evt. midlertidigt, hvis de vil. To vindmøllefirmaer har haft havarier på nye, store møller, bl. a. Vestas, som også har andre aktuelle problemer. Mølleejere får tilskud til betaling af balanceydelse. Energiministeriet har offentliggjort udbudsreglerne for havmølleparkerne, herunder kravene til aktørerne. Brevkassen: Skal elselskaber modtage strøm fra gamle vindmøller?

Vindtræf ... 10-14
LM Glasfiber løftede sløret for fremtidens vingeteknlogi på efterårets vindtræf, hvor også en af de økonomiske vismænd bag sommerens vindkraftrapport blev konfron-teret med sine kritikere, og en række af folketingets energipolitikere fremlagde deres visioner på vindkraftområdet - eller mangel på samme.

Debat ... 18-21 og 28
Forbyd skrotning af velfungerende møller, foreslår Jane Kruse og Preben Maegaard. Egon Eltved skitserer vilkårene for de mølleejere, som fra nytår skal sælge deres strøm på det frie marked. Per Lauritsen protesterer mod diskriminering af den miljøvenlige elproduktion.

Hvad mener folk egentlig? ... 22-24
Månedens faktasider gennemgår de meningsmålinger, som de sidste tyve år er gennemført omkring folks holdning til vindmøller, og som alle viser en konstant, positiv befolkningsmæssig opbakning til vindkraftudbygningen i Danmark.

Vindproduceret el ... 26-27
Oktober blev med 103% af den gennemsnitlige vind mod ca. 5% mere i en normal oktober vindmæssigt på det jævne, og året 2002 risikerer nu at blive det femte år i træk med mindre vind end normalt.

Forsiden
Forsidebilledet forestiller en 2,75 MW NEG Micon-mølle på Orkney-øerne med LM Glasfibers 44,8 meter vinger, der er udstyret med den nye teknologi, som beskrives side 10.
 
 
 
 

Vi har 4 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi