Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

November 2002

Ansvarlighed efterlyses ... 5
„Folketinget skal ikke blande sig i vore sager”, lød overskriften på et interview med Elsams magtfulde formand, borgmester Villy Sørensen, Vejle, ved slutningen af hans 22-årige formandsperiode midt i 70´erne. Det var dengang, elverdenen endnu ikke havde mistet sin uskyld. De to enkle opgaver var at sørge for forsyningssikkerhed og billig el. I dag er miljøhensyn blevet et krav ved siden af forsyningssikkerhed og omkostningseffektivitet. Miljøhensynet fordrer fortsat politisk styring, også når folketinget snart skal behandle en ny elforsyningslov. Ingen miljøinvesteringer kan betale sig, hvis der kræves en tilbagebetalingstid på få år. Og de gennemføres i øvrigt ikke hvis elselskaberne skal betale for dem og samfundet høste gevinsten. Langsigtede miljømæssige og andre samfundsøkonomiske hensyn er fortsat et politisk ansvar.

Aktuelle nyheder ... 6-10
Selv i 2001, der vindmæssigt var 20% ringere end normalt, sikrede vindmøllerne hovedparten af Danmarks CO2-reduktion, og i et normalt vindår sørger de nu for at opfylde over 70% af de danske CO2-løfter. Danmarks Vindmølleforening advarer ejere af ældre møller, som måske skal sælge strøm på det frie marked fra nytår om at det er på tide at få en salgsaftale. Flere firmaer udvikler nye metoder til regngøring af møller og møllevinger.

Vindproduceret el ... 12-13
Med et energiindhold i vinden på 52% blev september 2002 den vindsmæssigt ringeste september i 21 år, og året som helhed er efter de første ni måneder nu nede på 96% af normal-årets vind.

Reparationsomkostninger ... 14-15
Per Nielsen ser nærmere på vindmøllers reparationsomkostninger og deres årsager.

Langtids-holdbarhed ... 23-24
Torgny Møller skriver med baggrund i en aktuel undersøgelse, at løfterne om, at vindmøller vil kunne holde i 20 år, er blevet indfriet af de første møller, der har passeret 20 års-dagen - men spørgsmålet er, om resultatet kan overføres til nye og større møller?

Fakta om vindmøller, fugle og landskab ... 18-22
Denne måneds DV-faktasider handler om vindmøllers påvirkning af landskab og fugleliv. Faktasiderne suppleres af Niels Viderøs omtale af “Vindmøller på land”, en drejebog for VVM-undersøgelser.

Forsiden
Forsidebilledet af Bonus-møllerne på Middelgrunden ved København, som gør ubetalelig reklame for dansk vindkraft overfor de mange, der kommer til landet via Københavns lufthavn, er fotograferet af Lars Grunwald.

 
 
 
 

Vi har 25 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi