Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

September 2002

Vise mænd - eller troende? ... 5
Det Økonomiske Råds formandskab svarer i dette nummer på den kritik, der blev rejst af vismandsrapporten om vindkraft i julinummeret. De erkender, at store dele af rapporten hviler på fravalg af positive faktorer, usikre formodninger eller sågar troen på, at en bestemt udvikling ville forekomme, også hvor virkeligheden har haft svært ved at sandsynliggøre det. Samlet rejser det en trist formodning om, at vismands-rapportens konklusion også var udtryk for et valg.

Aktuelle nyheder ... 6-9 & 16
Danske Vindmølleejeres Energiselskab forbereder eksport af dansk vindproduceret el, evt. sammen med den danske CO2-reduktion fra møllerne. Politikerne har annul-leret 130 MW-kvoten og dermed sikret, at der kan rejses 200-300 MW ny vindkraft. Børsmarkedet straffede halvårsregnskaber fra Vestas og NEG Micon. Den mere end fem år gamle sag om abonnementspriser for vindmøller skal nu afgøres i Energitilsynet. Det er nu tilladt for efterlønsmodtagere at sidde i bestyrelsen for et mølle-laug, men kun mod betaling.

Det Økonomiske Råd svarer på kritikken ... 10-14
En række fagfolk gennemgik i julinummeret rapporten fra Det Økonomiske Råd om vindkraftens manglende samfundsværdi og dens forudsætninger. I dette nummer svarer Det Økonomiske Råds formandskab, Torben M. Andersen, Jørgen Birk Mortensen og Søren Bo Nielsen på kritikken. På vindtræffet den 2. november på LM Glasfiber mødes iøvrigt en af vismændene med kritikerne til en debat om vind-kraftens værdi for samfundet - se side 22.

Fakta om vindmøller ... 16-18
En af myterne, som stadig lever, handler om, hvor længe en vindmølle er om at producere den energi, der er brugt til dens fremstilling. Herom handler denne må-neds reviderede faktasider.

Den ufuldendte elreform ... 19-21
Elreformen udløber med udgangen af 2003. Jørgen Grønnegaard Christensen peger på udfordringerne for politikerne ved forhandlingerne om fremtiden for elsektoren, bl. a. omkring elselskabernes ejerformer.

Vindproduceret el ... 24-25
Med 66% af en gennemsnitsmåneds vindenergi mod normalt over 70% i juli og en ekstraordinær stille første del af august begynder året som helhed vindmæssigt at nær-me sig et normal-år.

Forsiden
Forsidebilledet viser arbejdet med vandopløselig maling på et NEG Micon-mølletårn.

 
 
 
 

Vi har 6 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi