Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

August 2002

Et godt tilbud? ... 5
Med den seneste nedsættelse af afregningsprisen for gamle møller har politikerne givet de 150.000 familier, der fulgte opfordringen fra et stort set enigt folketing til at sætte sparepengene i dansk energipolitik, et tilbud, de dårligt kan afslå. De kan med dagens markedspris på el se frem til en afregningspris på 22-26 øre/kWh fra nytår eller 10 øre mindre, hvis møllen er over 20 år. Derfor forsvinder i løbet af det næste halvandet år op mod hver fjerde vindmølle. Samtidig tager politikerne afsked med et enestående folkeligt engagement i energipolitikken.

Aktuelle nyheder ... 6-7
Den politiske situation omkring vindmøllernes fremtid udviklede sig i den forløbne måned næsten fra dag til dag. Vi gennemgår forløbet omkring udskiftningen af gamle vindmøller, der nu ventes at fjerne 1.500 af landets godt 6.000 vindmøller, og forhandlingerne om vilkårene for nye møller. Desuden bringes en oversigt over de gældende afregningsregler.

Nu kommer havmøllerne ... 8-9
Mens Elsam er ved at være klar til at sætte verdens største havmøllepark på Horns Rev i drift, har Energi E2, DONG og Sydkraft indledt arbejdet på Rødsand-parken syd for Lolland, og den tredje, nye havmøllepark er undervejs på Paludans Flak syd for Samsø.

De faktiske omkostninger ... 12-13
Per Nielsen analyserer drifts- og vedligholdelsesomkostningerne for vindmøller år for år og påviser, hvorfor de nye afregningspriser fra 1. januar kan gøre driften til en underskudsforretning for mange ældre møller.

Debat ... 19
Der er penge at spare på at gennemgå mølleforsikringen, når afregningsprisen falder, påpeger Michael Andersen.

Fakta om vindmøller og skat ... 19-21
Denne måneds faktasider fra Danmarks Vindmølleforening handler om skatteforhold, moms, arbejdsmarkedsbidrag og miljøbetaling for vindmøller.

Vindproduceret el ... 22-25
Vi bringer tilmeldingsskemaet, som mølleejere kan anvende, hvis de vil deltage i den månedlige statistik over vindproduceret el. Med 104% af en gennemsnitsmåneds vindenergi mod 70% normalt i juni blev måneden den bedste juni siden 1994.

Forsiden
Forsidemotivet er i denne måned hentet på Bønnerup havn på Djursland af Flemming Hagensen.

 
 
 
 

Vi har 8 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi