Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Juli 2002

Vise mænd? ... 5
Det Økonomiske Råds formandsskab vakte i den forløbne måned opsigt med en højt profileret offentlig kritik af de sidste ti års miljø- og energipolitik, herunder ikke mindst vindkraftens udbygning. Den har været en samfundsmæssig underskudsforretning, lød rådets konklusion. Herom handler en stor del af dette nummer. Det gør det, fordi vismændenes kritik står i opsigtsvækkende kontrast både til den almindelige opfattelse af vindkraftens samfundsmæssige effekt, ikke blot når det gælder elproduktion, men også med hensyn til beskæftigelse, erhvervsudvikling, eksport, valutaindtjening og forureningsbekæmpelse, herunder CO2-reduktion. Men også fordi vismændene normalt nyder et ry som noget af landets højeste – og mest upartiske - samfundsøkonomiske sagkundskab. Det er muligvis ikke helt fortjent.

Aktuelle nyheder ... 6-8
De politiske partier bag elreformen har indgået en aftale, som atter vil forringe afregningen for møller, der er over ti år gamle, og formentlig hindre, at nye møller bliver rejst. Det østdanske elselskab Energi E2 vil være vindkraft-gigant i udlandet. For første gang i 25 år falder nu antallet af vindmøller herhjemme.

Tema: Det Økonomiske Råd og vindmøllerne ... 10-20
En række fagfolk har nærlæst rapporten fra Det Økonomiske Råd om vindkraftens manglende samfundsværdi. Søren Krohn, Poul Erik Morthorst, Frede Hvelplund, Karl Emil Serup, Henrik Lund, Birger Madsen og Jan T. Olesen har analyseret rapporten og dens baggrundsmateriale. De præsenterer et katalog over mangler, udeladelser og en række fravalg af vindkraftens positive virkninger, som tilsammen har sikret, at Det Økonomiske Råd kunne nå sin konklusion. For de seriøst interesserede bringer vi Danmarks Vindmølleforenings reviderede faktasider om vindkraftens samfundsmæssige værdi.

Nyt fra Danmarks Vindmølleforening ... 9 & 24-26
Danmarks Vindmølleforening præsenterer vinterens mødeprogram samt programmer for efterårets vindtræf og regnskab- og teknikkursus. Strange Skriver orienterer om travlhed for konsulenterne og giver gode råd omkring transformer-sikring.

Vindproduceret el ... 28-29
Med 69% af en gennemsnitsmåneds vindenergi mod normalt 79% blev maj på det jævne, rapporterer Mona Klausen Koch, Lene Wind, Bill Canter og Torgny Møller, mens juni til gengæld tegner vindmæssigt bedre end i mange år.

Forsiden
Forsidebilledet er taget af Hans Jørgen Johansen, der har fulgt nedtagningen af ældre vindmøller, der for tiden fældes som træer, her hos Haslev Vindkraft.

 
 
 
 

Vi har 4 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi