Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Juni 2002

Visionær politik ... 5
Regeringspartierne står overfor en udfordring efter deres første halve år ved magten. Den går ud på at sikre, at regeringens politik lever længere end regeringen selv, men rummer samtidig mulighed for at føre visionær politik og leve op til den netop ratificerede Kyoto-aftale, som regeringen har erklæret at ville respektere.

Aktuelle nyheder ... 6-9
En fordobling af den installerede vindkraft-kapacitet i de nordiske lande er efter de fem landes elselskabers vurdering et af de væsentligste elementer, hvis man skal undgå truende elmangel i Skandinavien.
Investorers indtryk af de nye ejeres grådighed og et usædvanligt åbenhjertigt børsprospekt kostede øjensynlig LM Glasfiber børsdebut'en, skriver Torgny Møller.

Energipolitikken og havmøllerne ... 10-11, 16-19
Asbjørn Bjerre præsenterer Danmarks Vindmølleforenings reviderede faktasider om vindkraftens rolle i dansk energipolitik fremover, herunder havmøllernes andel i udviklingen. Torgny Møller har besøgt den kommende havmøllepark på Horns Rev 14 km vest for Esbjerg, hvor fremtidens krav til vindmøller tegner sig efter at de første møller nu er rejst.

Offer for egen succes? ... 12-13
Dansk vindkraft er blevet offer for sin egen succes, blev det konstateret på Energistyrelsens årlige – men sidste - faglige vindkraftkonference i Fredericia, hvorfra Flemming Tranæs rapporterer.

Teknik & Debat ... 14 og 24-25
Strange Skriver beskriver de meget omtalte sfæriske rullelejer og deres funktion i vindmøller. Peter Rasmussen forklarer, hvorfor vindkraft kan inddrages i planlægningen af maksimallast både for kraftværker og for det overordnede el-net. Konrad Sejersbøl mener ikke, at "det er vindmøllernes skyld". Steen Krog minder om klagefristen for ejendomsvurderinger .

Vindproduceret el ... 20-23
Vi bringer skemaet, som nye og gamle mølleejere kan anvende, hvis de vil tilmelde sig den måendlige statistik over vindproduceret el. Med kun 66% af en gennem-snitsmåneds vindenergi mod 88% normalt i april blev måneden årets første vindsvage sommermåned, rapporterer Mona Klausen Koch, Lene Wind, Bill Canter og Torgny Møller.

Forsiden
Forsidebilledet viser montagen af en de første af de i alt 80 stk. 2 MW møller på Horns Rev, som fra efteråret skal dække elforbruget i 150.000 husstande årligt. Foto: Medvind/Bent Sørensen.

 
 
 
 

Vi har 7 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi