Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Maj 2002

Skal staten have møllen? ... 5
De politiske partier bag elreformen fra 1999, dvs. både de nuværende og tidligere regeringspartier, har indledt forhandlingerne om, hvad der skal ske med vindmøllerne fra 1. januar 2003. Der skal nås et kompromis. De første anmodninger om stats-overtagelse fortæller, hvad konsekvenserne ellers vil være: Energistyrelsen behandler for øjeblikket flere henvendelser fra mølleejere, der har anmodet staten om at overtage deres møller for restgælden.

Aktuelle nyheder ... 7-11, 23 og 25
Det politiske spil om afregningsprisen for vindmøller fra 1. januar 2003 er i gang på Christiansborg; det handler om afregningspriser på fra 11 til 38,5 øre/kWh - og om hvorvidt fremtidens udskiftning af gamle møller skal ske ved blot at lade mølleejere gå fallit. Der skete kun tre totalhavarier blandt Danmarks over 6.000 vindmøller i den forløbne vinter, men DV’s chefkonsulent advarer fortsat om kommende gearproblemer. Ville en finsk erhvervsminister mon advare folk mod at købe mobiltele-foner, spurgte NEG Micons direktør de 300-400 deltagere i forårets vindtræf, heriblandt et par folketingspolitikere. Mindre vind har betydet større CO2-udledning, rapporterer Energistyrelsen. BTM Consult venter kommercielle havmøller i 2006.

El-overløb og samfundsmæssigt spild ... 12-15
Elforsyningen har på kort tid måttet indrette sig på at modtage store mængder vindproduceret el. Det stiller nye krav, ikke blot til selskaberne, men også til politikerne, påpeger Eltra’s underdirektør Paul-Frederik Bach.

Fakta om drift og vedligeholdelse ... 16-19
Denne måneds faktasider handler - i lyset af de aktulle forhandlinger på Christians-borg - om den side af sagen, som man kan være tilbøjelig til at glemme, når det handler om afregningspriser for vindmøller, nemlig hvad drift og vedligeholdelse af vindmøller egentlig koster, f. eks. pr. produceret kWh? Deudover bringes de nye kontingentsatser for medlemskab af Danmarks Vindmøllefore-ning.

Vindproduceret el ... 20-21
Med 133% af en gennemsnitsmåneds vindenergi mod 128% normalt i marts blev marts i år den tredie gode måned i træk, men i april begyndte sommeren, ihvertfald vindmæssigt, rapporterer Mona Klausen Koch, Lene Wind, Bill Canter og Torgny Møller.

Debat ... 22
Hans Bruun tager afsked med sit møllelaug - og gør det med god samvittighed.

Forsiden
Forsidebilledets brand i en Vestas 1,75 MW-mølle er fotograferet af Jørgen Kirk. Læs mere side 9.

 
 
 
 

Vi har 11 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi