Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

April 2002

Nabo-erstatninger ... 5
En erstatning til naboen til en mobilsendemast har skabt frygt for, at vindmøllenaboer nu også har mulighed for at få erstatninger fra mølleejere. Imidlertid er de to typer sager ikke sammenlignelige og derudover er der faktisk skabt præcedens med ikke færre end tre domstolsafgørelser for, at naboskab til en vindmølle ligger indenfor „tålegrænsen“ for, hvad man må acceptere, forudsat naturligvis at møllen er opført og drives lovligt og efter alle tilladelser fra myndighederne.

Aktuelle nyheder ... 6-11
Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen og regeringen spiller med neddroslingen af dansk vindkraft højt spil med en industri- og eksportsucces uden sidestykke, titusinder af arbejdspladser og den forskning og udvikling, som har bragt Danmark i førerposition på vindkraftområdet - hvor alle andre lande end Danmark iøvrigt nu opruster. Det var hovedkonklusionen af en høring på Christiansborg. Og de 900 mill. kr., som erhvervslivet ifølge regeringen ville spare ved ophævelsen af havmøllepåbudet til elværkerne, viser sig nu, ifølge ministeren selv, at være reduceret til en trediedel. Men Bendt Bendtsen mener, at fordoblede markedspriser på elektricitet i løbet af seks år vil gøre vindkraft rentabel. Eksportkrisen i vindkraftindustrien er øjensynlig ovre for denne gang, og ekspansion kendetegner fortsat dansk vindkraftindustri.

Danmarks Vindmølleforenings årsmøde og generalforsamling ... 12-18
Årsmødet i Danmarks Vindmølleforening var præget af afskeden med foreningens mangeårige formand Flemming Tranæs, som overrakte årets vindmøllepris til en af Folketingets solide støtter for dansk vindkraft gennem mange år, Martin Glerup. I den mundtlige beretning advarede DV’s formand mod at tabe modet i den aktuelle situation: Udnyttelsen af vindens kraft er fortsat så grundlæggende fornuftig, at situationen lige nu er en pause og ikke en afslutning, påpegede Flemming Tranæs. Kristian Jakobsen er af bestyrelsen valgt som ny formand for Danmarks Vindmølleforening. Vi præsenterer desuden DV’s nye direktør og medarbejdere på foreningens nye sekretariat i Århus.

Vindproduceret el ... 20-21
Med 185% af en gennemsnitsmåneds vindindhold mod 132% i gennemsnit i februar set over de sidste godt tyve år blev februar i år den vindmæssigt bedste måned i fem år, nemlig siden februar 1997, og 2002 tegner foreløbig godt, rapporterer Mona Klausen Koch, Lene Wind, Bill Canter og Torgny Møller.

Debat ... 22-24
Hans Stig Nielsen fortæller om en nem metode til udbetaling af udbytte til andelshavere i et vindmøllelaug. Michael Andersen advarer om, at vedligeholdelse og forsikring af transformatorer kan være lige så vigtige som vedligeholdelse og forsikring af vindmøllen selv.

Forsiden
Forsiden er fotograferet af Ib Geertsen.

 
 
 
 

Vi har 11 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi