Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Februar 2002

En ny minister ... 5
Den nye regering har meldt ud med usædvanligt skarpe udfald mod mølleejere og andelshavere i vindmøller. En del må nok tilskrives journalistiske stramninger i aviserne, men det er klart, at Danmark har fået en regering, som faktisk har magt, som den har agt. Derfor er der brug for, at alle gode kræfter samles om at gøre det klart for politikerne, hvad vindmøller faktisk er værd for det danske samfund.

Aktuelle nyheder ... 6-9
Alt tyder på flertal i Folketinget for nye stramninger for vindmøller, da den nye regerings forslag faktisk blev fremsat af den tidligere energiminister før valget. Et vindmæssigt usædvanligt ringe år betød, at Danmarks godt 6.000 vindmøller i 2001 kun dækkede godt 12% af det danske elforbrug, men alligevel sparede miljøet for 3,7 millioner tons forurening. Det meget omtalte el-overløb, dvs. elproduktion, som ikke kan forbruges eller afsættes på en fornuftig måde, forekom faktisk ikke i 2001.

Om 21 år, der ændrede dansk elforsyning ... 10-11
Danmarks Vindmølleforenings formand Flemming Tranæs siden 1985 forlader broen i marts. Han fortæller om selvforsyning og samfundshensyn, den fortsatte befolkningsopbakning til vindkraft og en nabo-forening, der får for let spil.

For mølleejere ... 12-17
Strange Skriver beretter om betydningen af oliefiltrering i en vindmølle. Michael Andersen advarer mod forsikrings-faldgruber for mølleejere. Og Per Nielsen analyserer virkeligheden bag de seneste rygter om vindmøller som „pengemaskiner“.

DV-bestyrelsens årsberetning ... 18-21
Kystinspektoratet tilråder nu, at havdigerne gennemgås og forstærkes på grund af sandsynligheden for vandstigninger på grund af drivhuseffekten, påpeger DV-formand Flemming Tranæs i bestyrelsens skriftlige årsberetning forud for generalforsamlingen den 9. marts på Askov Højskole.

Årets forbrugerundersøgelse ... 24-25
Der er tæt kamp i toppen, når det gælder mølleejernes valg af årets vindmølle. Mølleejerne bedømmer også Danmarks Vindmølleforenings virksomhed.

Vindproduceret el ... 30-48
December blev med 80% vind nøjagtig lige så ringe som hele 2001, der blev det vindfattigste år, som er registreret, rapporterer Mona Klausen Koch, Lene Wind, Bill Canter og Torgny Møller. I denne måned bringes produktionstal og driftsresultater for statistikkens møller i oktober kvartal og hele året 2001.

Forsiden
Forsidebilledet er i denne måend tegnet af Klaus Albrectsen.

 
 
 
 

Vi har 8 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi