Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Naturlig Energi

Maj 2011

Hvad er alternativet? ... 5
Pligtlæsning til kommunerne | 5 & 12-13 En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen om ”Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter” burde være pligtlæsning hos de tekniske udvalg i kommunerne. Nogle steder er frygten for at miste taburetten ved næste valg så stor, at kommunalpolitikere løber fra deres ansvar for den grønne omstilling af energi-forsyningen og har droppet eller udskudt vindmølleplanlægningen. Vindmøller er ikke lydløse, og ligesom ved placeringen af andre typer tekniske anlæg, skal der selvfølgelig tages hensyn til de kommende naboer, når nye vindmølleplaceringer udvælges. Myter kan være svære at aflive, men i den nævnte rapport kan man blive klogere. Hvis man vil.

 

Aktuelle nyheder ... 6-14
Forhandlingerne i Folketinget om et nyt energiforlig er indledt med uenighed om tempoet. Bag ligger bl. a. spørgsmålet om Dansk Folkepartis vetoret overfor regeringens energipolitik. Mens befolkningens modstand vokser, arbejder REO fortsat for atomkraft i Danmark. Den meget omtalte “folkelige modstand” mod vindmøller består af færre mennesker end antallet af andelshavere i et mellemstort møllelaug og langt færre end aviserne ofte giver indtryk af. Og uden samme opmærksomhed deltager tusinder af vindkraftinteresserede hvert år i oplysningsmøder om vindkraft. En dansk omstilling af den kul- og gas-baserede elproduktion til fossilfri energiforsyning vil kunne spare samfundet for milliarder af kroner årligt i sygdomsomkostninger. Udsigt til eksisterende møller kan betyde, at naboer til nye og større møller får afslag, når de søger værditabserstatning.

FAKTA om skat og efterløn ... 16-18
Denne måneds faktasider beskriver reglerne i forbindelse med skat og efterløn for mølleejere og andelshavere i vindmøller.

Vindproduceret el i 1. kvartal 2011 ... 24-29
Energinet.dk og Energistyrelsen har nu leveret data for de første tre måneder af 2011, og vi håber, at statistikken efter et halvt års IT-problemer igen kan bringes månedligt fremover. Den gode nyhed er et energindhold i vinden på 115% i årets første kvartal, før det vindsvage sommerhalvår begynder. Vinden sikrer stadig både sin del af elforsyningen – 28,6% i marts og 24,4% de sidste 12 måneder – og det meste af den danske CO2-reduktion: 62% i de sidste 12 måneder.

Forsiden
Forsidens Bonus-mølle i Sydsjælland har kørt siden 1988 og var medvirkende til stiftelsen af landets første naboprotest-gruppe. Men så kom motorvejen, og trafikken overdøvede både møllen og protesterne. Svanekær-møllen mellem Snesere og Bårse er indfanget af Nikolaj Skovdal Sønder.

 
 
 
 

Vi har 8 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi