Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Naturlig Energi

Juni 2011

En lorte-annonce ... 5
”Ok, vindmøller er pænere at se på, men de producerer ikke nær så meget energi.” Budskabet fra landboforeningerne, ”Landbrug og Fødevarer”, kører som annonce, TV-reklame og plakater ved landeveje. I marts spurgte DR1 i serien rigtigt/forkert: ”Ifølge en annonce fra L&F producerer kokasser mere vedvarende energi end vindmøller. Men er det rigtigt?” Svaret var naturligvis, at det er forkert. Vindmøller producerer langt mere. Billedet vender kun, hvis man medregner affald, skovflis, brænde, halm og importerede træpiller, træflis m.m. Annoncen indgår i en tre-årig imagekampagne, som for 60 mio. kr. skal forbedre landbrugets omdømme. Det unødvendige skæve spark til vindmøllerne er ikke en god start.

Aktuelle nyheder ... 6-13
Naboer risikerer støj og skyggekast fra nye møller på Hvide Sande Nordstrand, men får ikke erstatning, fordi støjen fra møllerne vil blive sløret af eksisterende støj fra byen og havnen. Regeringens og Dansk Folkepartis modvilje overfor vindkraft rammer nu også dansk VE-eksport, der falder, mens VE-eksporten fra 15 andre EU-lande stiger. Et møllelaug vil miste 700.000 kr., fordi nye vindmøller vil ”skygge” vindmæssigt for de eksisterende. Lauget kendte risikoen, før dets egne møller blev rejst, og erstatningen kommer derfor ikke til udbetaling. Kommuner må ikke nægte lokalplaner, indføre skærpede afstands- og støjkrav til møller eller standse mølleprojekter på grund af nabo-protester, understreger Miljøministeriet.

Gør ikke vindkraften til et hadeobjekt ... 14-15
Vindmøllesektoren mobber de kommunalt folkevalgte, som om der ikke også var interesser i befolkningen, der skal lyttes til, skriver byrådsmedlem i Thisted Kommune, Jane Kruse.

Fakta om møllens elproduktion ... 18-20
Denne måneds faktasider beskriver et emne, som stadig er genstand for myter, nemlig vindmøllers faktiske elproduktion.

Vindproduceret el i april ... 24-26
Med et energiindhold i vinden på 93% blev april 2011 ringere vindmæssigt end en normal april. De 5.020 vindmøller producerede 729 GWh og dækkede 27,5% af månedens danske elforbrug. Møllerne har de sidste 12 måneder sikret 62,7% af den danske CO2-reduktionsforpligtelse og sparet afbrænding af 2,9 mill. tons kul og udledning af 6,8 mill. tons CO2.

Forsiden
Forsiden er Klaus Albrectsens kommentar til besvarelsen af det interessante spørgsmål: Hvem ejer vinden?

 
 
 
 

Vi har 5 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi