Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Naturlig Energi

Juli 2011

Klar ansvarsfordeling ... 5
Arbejdsdelingen mellem stat og kommune er klar: De energipolitiske mål og de lovgivningsmæssige rammer for vindmøller på land besluttes i Folketinget, mens det er kommunerne, der har ansvaret for at finde egnede placeringer til vindmøller. Danmarks Vindmølleforening bakker fuldt op om kommunerne som planlæggere af placeringer til vindmøller. Det er stærkt nødvendigt at fastholde det lokale politiske ejerskab til beslutningerne. Opgaven og ansvaret ligger det rigtige sted. Det kan være nødvendigt at understrege, når Danmarks Vindmølleforenings politik i forhold til hhv. kommunerne og store og små møller af og til udlægges fejlagtigt - for derefter på samme forkerte baggrund at blive angrebet.

Aktuell e-nyheder ... 6-10
Den første mølleejer får nu udbetalt erstatning for tabt vind, hvis der rejses nye møller meget tæt på hans eksisterende møller. Vindskygge fra nye møller kan koste driftstabserstatning, advarer forsikringsselskab. Norsk højesteret fastslår, at ingen ejer vinden. Realiteterne omkring glasfiberaffald fra møllevinger og styrén i produktionen af vinger. 14 forskere var videnskabeligt redelige i deres kritik af Cepos-rapport.

For mølleejere ... 12-13
Vindmøllers transformerstationer rummer risici, som mølleejerne bør være opmærksomme på, advarer Strange Skriver.

Tillykke, DN ... 14
Danmark Naturfredningsforening fylder 100 år med en smuk vindkraftprogramerklæring. Asbjørn Bjerre gratulerer.

Er borger-hensyn usagligt ? ... 18-19
Mener vindmølleorganisationerne, at det er usagligt, hvis kommunerne lytter til borgerne? spørger byrådsmedlem i Thisted Kommune, Jane Kruse. Anders Kirkegaard dementerer oplysning om vingehøjde.

Vindproduceret el i maj ... 24-26
Med et energiindhold i vinden på 97% blev maj 20% bedre vindmæssigt end en normal maj. De 5.011 vindmøller producerede 784 GWh og dækkede 29,1% af månedens danske elforbrug. Møllerne har de sidste 12 måneder sikret 64% af den danske CO2-reduktionsforpligtelse og sparet afbrænding af over 3 mill. tons kul og udledning af 6,9 mill. tons CO2.

Forsiden
Forsiden forestiller en af modellerne i den nye generation af husstandsmøller, som har oplevet en ny opblomstring de senere år.

 
 
 
 

Vi har 9 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi