Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Naturlig Energi

August 2011

Tør politikerne NU? ... 5
Den grønne tænketank Concito foretager med en bevilling fra Villum-Fonden i den kommende tid en analyse af, hvordan en grøn skattereform kan gennemføres i Danmark. Ideen er velkendt. Ligeså velkendt er den manglende politiske handlekraft. Concito er en uafhængig tænketank. Villum-Fonden er en dansk almennyttig fond. Concito’s projekt skal over de næste par år føre til værktøjer, der kan medvirke til at omlægge energisystemet i bæredygtig retning, mens der opretholdes finansiel og fordelingspolitisk balance. Folketingets politikere har hidtil haft berøringsangst i forhold til skatte- og afgiftsændringer. Politikere fra alle partier synes imidlertid at mene, at omlægninger er nødvendige, men når det kommer til konkrete forslag, ligner det kattens dans om den varme grød.

Naboer og vindmøller ... 6-11
71 familier i Grindsted har hver betalt 4.000 kr. i gebyr efter at være stillet værditabserstatning for naboskabet med kommende vindmøller i udsigt, men at dømme efter de hidtidige erstatningsafgørelser er de flestes penge nok spildt. Måske kan gruppen, der skræmte dem til at betale, drages økonomisk til ansvar. Bare fem personer har skrevet to tredjedele af de 279 indlæg mod vindkraft, som er bragt i aviserne i første halvdel af 2011, og heraf tegner én person sig for 40% af de masseproducerede læserbreve, der ofte præsenteres, som om de er skrevet til netop den enkelte avis. Taksatorerne bag værditabsordningen strammer nu støjkrav til nye vindmøller, før miljøministeren eventuelt gør det. Det viser en række nye kendelser i nabo-erstatningssager. De afslører også, at naboer til nye møller på Sjælland får større erstatninger end naboer til nye jyske møller.

På Danmarks vegne? ... 18-19
Bjørn Lomborg, der – takket være en større bevilling end regeringen gav sin Klimakommission – ofte opfattes som Danmarks officielle repræsentant, har været i den amerikanske kongres for at fortælle om dansk vindkraft. Der røbede han en nyhed, som nok kommer bag på de fleste herhjemme: Dansk vindkraft nedlægges nu.

Vindproduceret el i maj ... 24-25
Med et energiindhold i vinden på 62% blev juni knap 20% ringere vindmæssigt end en normal juni. De 4.983 vindmøller producerede 488 GWh og dækkede 19,2% af månedens danske elforbrug. Møllerne har de sidste 12 måneder sikret 64,6% af den danske CO2-reduktionsforpligtelse og sparet afbrænding af over 3 mill. tons kul og udledning af 7 mill. tons CO2.

Forsiden
Forsidens sommermotiv er hentet ved Rolsø på Mols.

 
 
 
 

Vi har 7 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi