Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Naturlig Energi

September 2011

Spørg politikerne! ... 5
Et folketingsvalg står for døren i det lille kongerige, som engang var kendt for sin visionære vindmølleudbygning og progressive indstilling til vedvarende energi. Nu er landet kendt ude i den store verden for helt andre ting. Spørgsmålet om, hvordan vi sikrer en grøn, lokal og bæredygtig energiforsyning, synes at tabe terræn på den politiske dagsorden. Som vælger og vindkraftinteresseret borger kunne man på vælgermødet, i læserbrevet eller på Facebook derfor stille en række nyttige spørgsmål til den lokale folketingskandidat.

Aktuelle nyheder ... 6-10 Et testcenter skal rydde op i de kaotiske tilstande omkring små møller, der kun producerer en brøkdel af, hvad sælgerne støttet af misvisende "Risø-godkendelser" stiller køberne i udsigt. I Vestjylland kritiseres Vattenfall for at tage 5-6 mill. kr. mere end dagsprisen for et mølleprojekt til naboerne. Vestas præsenterede i august så klar fremgang, at det traditionen tro kom bag på bankernes analytikere, som forinden havde varslet både nedjustering af 2011-bugettet og fyring af koncernchef Ditlev Engel. Troen på spådommene kostede aktiespekulanter et stort millionbeløb.

For mølleejere ... 12-14 Fra 1. januar 2011 findes både lovgivning, som forlanger omkostningsægte priser, og hjemmel for Energitilsynet til at gribe ind, hvis de ikke overholdes. Den bør bruges. Maksimalafbryderen skal sikre møllen mod kortslutning og overbelastning. Derfor skal den vedligeholdes.

DV's mødeprogram klar ... 11, 15, 19, 22-23 Danmarks Vindmølleforening samler hvert vinterhalvår tusindvis af mølleejere, vinkraftinteresserede og i de senste år såmænd også en del vindmøllemodstandere til det årlige vindtræf, flere temamøder og snesevis af regionsmøder landet over. Mødeprogrammet frem til nytår er nu klar. Vindproduceret el i juli ... 24-26 Med et energiindhold i vinden på 61% blev juli næsten statistisk normal vindmæssigt for denne måned. De 4.987 vindmøller producerede 556 GWh og dækkede 22,1% af månedens danske elforbrug. Møllerne har de sidste 12 måneder sikret 65,7% af den danske CO2-reduktionsforpligtelse og sparet afbrænding af over 3 mill. tons kul og udledning af 7 mill. tons CO2.

Forsiden Forsiden er Klaus Albrectsens opfordring op til det kommende folketingsvalg.

 
 
 
 

Vi har 14 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi