Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Naturlig Energi

Oktober 2011

Handling, tak ... 5
I skrivende stund forhandles der om et nyt regeringsgrundlag. Et af de områder, hvor det burde være enkelt at blive enige, er at sætte gang i omlægningen fra fossile brændsler til vedvarende energi. Forventningerne er store, men det er enigheden i stort set hele Folketinget også, hvis politikerne mener, hvad de sagde før valget.
 

 

Aktuelle nyheder ... 6-10
Vestas fejrer 25 års-dagen for fallitten i 1986 med at opsige serviceaftaler på ældre møller i Nordeuropa, heraf knap 100 i Danmark, ifølge Vestas, fordi mølleejerne vil kunne få bedre service hos andre servicefirmaer. For første gang er ejere af private vindmøller blevet tvunget til at sælge og nedtage deres møller ved ekspropriation. Natur- og Miljøklagenævnet fastslår, at dansk energipolitik er en samfundsmæssig interesse, der giver mulighed for dispensation fra skovloven. Nævnet har i en anden principiel afgørelse stadfæstet tilladelsen til en husstandsmølle i et område, hvor der tidligere er givet afslag til større møller. Nævnet er enig med kommunen i, at husstandsmøller kan indgå som en naturlig del af en ejendom.

For mølleejere ... 12-14
Kan vingevask forbedre en mølles produktion med 5-10% eller er vask af møllens vinger mest til pynt? Fagfolk svarer. Et servicefirma kan afvise at servicere møller med over 45 meters tårnhøjde, hvis der ikke er monteret en opstigningshjælp - og sikkerhedsseler bør ikke forveksles med opstigningshjælp.

Fakta om el-regningen ... 18-21
Danmarks Vindmølleforenings opdaterede faktasider om elregningen, herunder et emne, som stadig er genstand for både myter og misforståelser, nemlig vindmøllers betydning for, hvad forbrugerne betaler for strømmen.

Vindproduceret el i august ... 24-26
Med et energiindhold i vinden på 79% blev august vindmæssigt lidt bedre end normalt for denne måned. De 4.989 vindmøller producerede 652 GWh og dækkede 232,8% af månedens danske elforbrug. Møllerne har de sidste 12 måneder sikret 66,5% af den danske CO2-reduktionsforpligtelse og sparet afbrænding af over 3,1 mill. tons kul og hindret udledning af 7,2 mill. tons CO2.

Forsiden
Forsidebilledet er fra Kattegatcentret i Grenå, som også rummer en udstilling om den kommende Anholt-havmøllepark. Et snit i fuld størrelse af en vingeprofil giver et indtryk af møllerne.

 
 
 
 

Vi har 10 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi