Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Naturlig Energi

April 2012

Vindmølleforeningen mener ... 5
Det blæser ikke lige meget hele tiden. Men vi ved, hvor relativt få procent vindens energiindhold varierer på årsbasis. Med mere end 30 års registrerede produktionserfaringer har vi også viden om vindens energiindhold overalt i Danmark. Men naturligvis stiller indpasning af store mængder fluktuerende vedvarende energi stadig større krav til elsystemernes indretning. Udfordringen er en hovedopgave for den statslige systemoperatør. Og omlægningen er da også med stor dygtighed blevet forberedt gennem flere år hos Energinet.dk. Resultaterne er lovende og det overordnede budskab er: Vi kan klare opgaven. Faktisk har man til nu nået så overbevisende resultater, at de i sig selv er ved at blive en ”eksportvare” på linje med vindkraften. Vi har vist, at indpasningen er mulig. Og ikke bare mulig, men at den kan ske uden store omkostninger.

Aktuelle nyheder ... 6-11
Med 28.000 forbrugere, fem kraftvarmeværker og 47 vindmøller har Energinet.dk i et fuldskalaforsøg løst problemet med at styre vindkraft. På Lolland og Sydals får naboer værditabs-erstatninger for blot at bo ”tæt på” nye vindmøllers støjgrænser. På Bornholm belønnes ejere af velholdte ejendomme. Hvem ka? Bilka! I hvert fald udstede produktionsløfter for en minimølle uden synlig forbindelse med virkeligheden. Og så kom omsider det længe ventede energiforlig.

Udefra ... 12-13
Hans Chr. Sørensen har været inviteret til Japan for at dele danske erfaringer med vindkraft. Han beretter om situationen i Japan efter Fukushima-katastrofen.

For mølleejere ... 14-15
Eskil Sørensen har fulgt en af Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsulenter på arbejde 55 meter oppe i en vindmølle. Jøn Larsen har nyt fra SKAT til andelshavere i vindmøller.

Vindproduceret el i januar og februar ... 22-26
Med et energiindhold i vinden på 138% i januar og 114% i februar er året vindmæssigt begyndt en smule bedre end normalt. Landets 5.037 vindmøller producerede i januar 1.145 og i februar 945 GWh og dækkede henholdsvis 35,3 og 30% af de to måneders danske elforbrug. Møllerne har de sidste 12 måneder sikret 71,5% af den danske CO2-reduktionsforpligtelse og sparet afbrænding af over 3,3 mill. tons kul og udledning af 7,8 mill. tons CO2.

Forsiden
Med foråret er vinterens is forsvundet fra et af Kite-surfernes foretrukne områder i Århusbugten.

 
 
 
 

Vi har 6 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi