Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Naturlig Energi

November 2011

Folketinget i arbejdstøjet ... 5

Ifølge det nye regeringsgrundlag skal el- og varmeforsyningen i 2035 være dækket af vedvarende energi. Vindkraften dækker i dag ca. 22-23 procent af elforbruget. ”Energistrategi 2050” foreslog 42% vinddækning i 2020, og den nye regering har hævet målet til 50% vinddækning i 2020. En sådan omstilling er teknisk mulig og økonomisk fordelagtig ved en kombination af havmøller, kystnære møller og flere landbaserede vindmøller.

Aktuelle nyheder ... 6-12
”Sælg huset og køb vindmølleandele,” lød en spøgefuld bemærkning omkring vestjyske vindmølleprojekter. Den antydede, at det er en guldrandet forretning at købe mølleandele. Så hvorfor går salget langsomt nogle steder? Den offentlige Taksationsmyndighed påpeger støjgener for naboer, selvom lovens støjgrænse ikke overskrides. Store vindmøller kan bruges som husstandsmøller, hvis flere husstande blot ejer højst 6 kW af møllen hver. En vindmølles gear er en af de dyreste komponenter, men kontrol af gearets tilstand er ikke en del af normal service. Mellem 20 og 40% af 824 tyske mølleejere er indstillet på at skifte serviceleverandør fra møllefabrikanten til et andet firma. De tre gamle danske firmaer, Siemens, Nordex og Vestas får de ringeste karakterer.

For mølleejere ... 14-15
Med baggrund i en skade omkring et gear, der kunne være totalhavareret hvert øjeblik, fortsætter Strange Skriver føljetonen om, hvordan man holder øje med tilstanden i en af møllens mest centrale komponenter.

Uhre lever og har det godt ... 20-21
I 1986 blev de første tre 95 kW Bonus-møller rejst af Uhre Vindmøllelaug. I december 2009 rejste møllelauget nr. 10, en 3 MW Siemens-mølle ved Drantum. Erik Lauritzen rapporterer fra jubilæet i et møllelaug, der stadig har det godt.

Vindproduceret el i september ... 24-26
Med et energiindhold i vinden på 90% blev september vindmæssigt lidt bedre end normalt for denne måned. De 4.957 vindmøller producerede 735 GWh og dækkede 26,8% af månedens danske elforbrug. Møllerne har de sidste 12 måneder sikret 66,3% af den danske CO2-reduktionsforpligtelse og sparet afbrænding af over 3,1 mill. tons kul og hindret udledning af 7,2 mill. tons CO2.

Forsidebilledet
Forsidebilledet viser det jubilerende Uhre Vindmøllelaugs vindmølle nummer 10, der blev rejst ved Drantum i december 2009.

 
 
 
 

Vi har 5 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi