Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Naturlig Energi

December 2011

Forhandling eller handling ... 5
Folketingets partier forhandler om det energiforlig, der skal afløse det nuværende til nytår. Der er tradition for brede energiforlig, og oppositionen i Folketinget erklærede sig da også parat til at deltage i forhandlingerne. Resultatet af en kommende energiaftale vil vise, om de tidligere regeringspartiers grønne trosbekendelser før valget bliver omsat i beslutninger. Der er brug for ikke bare en bred aftale, men en langtrækkende aftale.

Aktuelle nyheder ... 6-11
Dommedags-skyerne var synlige, da cheføkonom i Det Internationale Energiagentur, dr. Faith Birol, i Danmark præsenterede 2011-udgaven af World Energy Outlook, der benyttes som reference og arbejdsgrundlag af regeringer verden over. De danske ejere af flere tusinde vindmøller i Tyskland har fra nytår mulighed for at få del i et tillæg, som kan forhøje afregningsprisen for deres møller fra 66 til 76 øre/kWh, hvis de går ud på det frie el-marked. Udskiftning af en mølletop med vinger og indhold til en ny mølletop i samme størrelse klassificerer hele møllen som en ny mølle, og naboerne har derfor ret til at søge naboerstatning for reduceret ejendomsværdi. Naturstyrelsen har offentliggjort en rapport, der viser, at 24 arealer er potentielt egnede til at blive testpladser, hvor vindmølleproducenter kan opstille 0-serie vindmøller. Det åbner for nye samarbejdsmuligheder mellem vindmølleproducenter og lodsejere.

Vindtræf ... 12-15
330 deltog i Danmarks Vindmølleforenings årlige vindtræf den 5. november hos Vestas i Århus. Vestas præsenterede den kommende 7 MW-mølle og detaljer om fremtidens vindmølle. Derudover blev orienteret om de nye regler for lavfrekvent støj, udflytning af danske arbejdspladser, europæisk vindkraftudbygning, Vestas’ globaliseringstrategi og det politiske grundlag for regeringens energivisioner.

Vindproduceret el i oktober ... 24-26
Med et energiindhold i vinden på 116% blev oktober vindmæssigt 20% bedre end normalt for denne måned. De 4.941 vindmøller producerede 975 GWh og dækkede 35,8% af månedens danske elforbrug. Møllerne har de sidste 12 måneder sikret 67% af den danske CO2-reduktionsforpligtelse og sparet afbrænding af over 3,1 mill. tons kul og hindret udledning af 7,3 mill. tons CO2.

Forsiden
Forsidebilledet er ligesom samtlige fotos side 3 og 12-15 taget af Kim Kiholm på årets vindtræf hos Vestas i Århus.

 
 
 
 

Vi har 11 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi