Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

ne januar_2012_forside

Januar 2012

Forhandling eller handling ... 5
Det danske EU-formandskab skal det kommende halve år indlede realiseringen af en beslutning, som EU-parlamentets miljøudvalg tog kort før jul: EU-kommissionen pålægges at trække et stort antal CO2-kvoter ud af systemet. Baggrunden er den stribe af fiaskoer, som har fulgt indførelsen af CO2-kvoter som det værktøj, der ellers skulle reducere CO2-udledningen. Ordningen har indtil videre kun været en succes for forurenende virksomheder, svindlere og tyve. Men faktisk tyder meget på, at CO2-kvoter er den eneste effektive metode til reduktion af CO2-udledning. I hvert fald så længe alle politikere afviser nationale brændselsafgifter af hensyn til deres lokale industris konkurrenceevne.

Aktuelle nyheder ... 6-13
Den første kendelse om mistet vind skal ikke prøves ved domstolene, selvom der rejses juridisk tvivl om nabo-erstatningen til ejeren af to eksisterende vindmøller, når nye møller rejses. Man skal bo nærmere end 850 meter fra en ny mølle for at kunne påregne naboerstatning, og erstatningen vil i gennemsnit være lige over 100.000 kr., viser de første 314 afgørelser. Landbrugsjord og skovarealer uden boliger berettiger ifølge de seneste afgørelser derimod ikke til nabo-erstatning. Fire vindmøllemodstandere har i 2011 skrevet 61% af samtlige 462 negative indlæg om vindkraft i aviser, gratisaviser og lokalaviser. Skibenterne har udnyttet, at lokalaviser ofte trykker alt, uanset påstandenes sandhedsværdi, også selvom indlæg er massefabrikeret til stribevis af aviser.

Hvor længe holder møllen? ... 14-17
Strange Skriver beskriver, hvordan man holder møllen kørende i mere end de normalt 20 år, og hvornår det kan betale sig.

Debat ... 22
Der er andre måder at vurdere tilfredsheden med en husstandsmølle på end i kroner og øre, mener Lars Sørensen.

Vindproduceret el i november ... 24-26
Med et energiindhold i vinden på 87% blev november vindmæssigt godt 20% ringere end normalt for denne måned. De 4.934 vindmøller producerede 727 GWh og dækkede 26,1% af månedens danske elforbrug. Vindkraft har de sidste 12 måneder sikret 65,8% af den danske CO2-reduktionsforpligtelse og sparet afbrænding af over 3 mill. tons kul og hindret udledning af 7,1 mill. tons CO2.

Forsiden
Forsidemotivet er indfanget af Nikolaj Skovdal Sønder på Århus Havn, hvor vindmøllevinger venter på udskibning.

 
 
 
 

Vi har 10 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi