Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Naturlig Energi

Februar 2012

Fakta fremfor myter ... 5
Det er svært for kommunerne at håndtere den lokale debat om vindmølleplaceringer overfor en uigennemskuelig blanding af rigtige og forkerte oplysninger. Det er forståeligt, at potentielle naboer bliver bekymrede og stiller mange spørgsmål. Der er efterhånden et meget stort behov for saglig information til befolkningen om virkningen af at bo i nærheden af vindmøller. Det er afgørende, at både den offentlige, generelle debat om vindmølleplanlægning og den lokale dialog om valg af placeringer baseres på fakta fremfor myter.

Aktuelle nyheder ... 6-7 Efter 14 år retter elselskaberne nu ind, når det gælder abonnementsbetaling for vindmøller. 79% af danskerne støtter regeringens klimaplan og dens udgiftsniveau og er parat til at betale for den over el-regningen. Elforbrugerne kan nu købe 100% vindproduceret elektricitet. Taksationsmyndigheden har behandlet 30 nye ansøgninger om erstatning fra naboer til nye vindmøller - 19 blev afvist.

Tema om små møller ... 8-19 Er sparepengene bedre placeret i andele i en stor mølle end i køb af en lille husstandsmølle? Gennemgang af økonomien. Små vindmøller kan producere strøm, men ofte har sælgeren et medansvar, hvis produktionen ikke lever op til salgsløfterne. Og man bør skelne mellem mini- og mikromøller på den ene side og på den anden side husstandsmøller på 6 kW og derover. Målinger på to 6 kW-møller viser, at de lever op til produktionsløfterne. Hvordan man finder ud af, hvad en mølle på en given placering vil producere - før man stiller møllen op.

Dansk vindkraft i 2011 ... 24-30 Danmarks Vindmølleforenings formand Kristian Jakobsen beskriver i bestyrelsens beretning det forløbne år.

Faktabladet ... 32-33 En vindmølle kan holde i 20 år eller mere, men forudsætningen er, at den vedligeholdes. Læs hvordan og hvad det koster.

Vindproduceret el i december ... 36-38 Med et energiindhold i vinden på 171% sikrede december, at 2011 blev et normalt vind-år. De 4.958 vindmøller producerede 1.307 GWh og dækkede 41,8% af månedens danske elforbrug. Møllerne har de sidste 12 måneder sikret 70% af den danske CO2-reduktionsforpligtelse og sparet afbrænding af over 3,2 mill. tons kul og udledning af 7,6 mill. tons CO2.

Forsiden
Forsidemotivet er ligesom billederne på temasiderne om husstandsmøller hentet på Mols under rejsningen af en 6 kW-mølle af samme type som de to, der beskrives side 14-19.

 
 
 
 

Vi har 10 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi