Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Naturlig Energi

Marts 2012

Vindmølleforeningen mener ... 5
Vindmølledebatten har hvirvlet en masse udokumenterede påstande op om støj og helbredseffekter. Hvor myterne tidligere i høj grad var båret af simpel uvidenhed, er erfaringerne med naboskab til vindmøller - og dermed dokumentation og kendsgerninger - nu så overvældende, at det, vi nu ser, er en bevidst og dygtigt udført skræmmekampagne godt hjulpet af ukritiske eller sensationslystne medier. Det nye informationsprojekt, Viden-om-vind, kan forhåbentlig medvirke til en mere saglig og oplyst vindmølledebat.

Aktuelle nyheder ... 6-11
Et milliardtab kom øjensynligt bag på både direktion og bestyrelse i Vestas, som nu melder forsigtigt ud for 2012. Østre Landsret har henvist en afgørelse om Hagesholmmøllerne i Naturklagenævnet til fornyet behandling i nævnet. Forinden tilkendtes den tidligere formand for nabo-foreningen 225.000 kr. i værditabserstatning. Der er stor forskel på erstatningerne, som de forskellige taksatorer tilkender naboerne. 32 vindmøller skal eksproprieres, fordi Femern-projektet skal have plads til at bygge tunnel-elementer på Lolland, men ekspropriations-erstatninger for vindmøller er stadig uafklarede. På nettet kan fås både viden, myter og usandheder om vindkraft. En ny hjemmeside tilbyder interesserede seriøs viden.

Fakta om investering ... 13-15
Faktasiderne fortæller om investering i vindkraft, herunder vindforhold, afregning, finansiering, møllens levetid og drift.

Vindmølleforeningens årsregnskab ... 18-19
Op til Danmarks Vindmølleforenings generalforsamling den 24. marts præsenterer Lars Knudsen årsregnskabet for 2011. Drift og vedligehold ... 20-21 Strange Skriver forklarer, hvad det indebærer, hvis mølleejeren ejer transformeren til møllen. Jens Anker Hansen anbefaler mølleejere at holde øje med gummipladerne under generatoren.

Vind-el på land og til søs ... 24-26
Forsinkelser i opdatering af vindmølle-statistikken hos Energinet.dk medfører, at produktionsstatistikken for januar først bringes i næste nummer. I denne måned beskrives i stedet udviklingen i vindmøllers produktion og de efterhånden mange havmøllers produktionstal.

Forsiden
Forsidens nærmest symbolske stævn tilhører udviklingsafdelingen i det Vestas, der trods aktuelle problemer (se side 6) stadig er verdens største vindmølleselskab. Fotograferet i Århus af Kim Kiholm.

 
 
 
 

Vi har 3 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi