Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Naturlig Energi

September 2012

DV byder velkommen, men … 5
I september indledes Danmarks Vindmølle-forenings regionsmøder landet over. De er for DV's medlemmer, men alle er velkomne. Vindkraftinteresserede, der endnu ikke er medlemmer, skal have mulighed for at møde foreningen. Og hvor nye møller er på vej, savner de kommende naboer ofte saglig information. Alle kan komme til orde, men vi prioriterer, at foreningens medlemmer kan udveksle erfaringer og få afklaret tekniske, økonomiske og vindkraftpolitiske spørgsmål. Omrejsende vindmøllemodstandere med tilknytning til den såkaldte naboforening har benyttet de åbne møder som en god lejlighed til med frygtpropaganda at forsøge at forskrække politikere og potentielle naboer til nye lokale vindmøller. Det kræver en effektiv mødeledelse. Den opgave er vi opmærksom på! Vi bruger ikke kræfter på at arrangere møder, der ubegrænset stilles til rådighed for skræmmekampagner.

Aktuelle nyheder … 6-10
En nabo vil efter taksatorers mening få halveret sin ejendoms værdi, hvis fem møller rejses 600 meter fra naboen på Lolland. For lidt jern i uoriginale tårne, møller uden vippestag og forkert montering og utilstrækkelig sikring af møllen er nogle af de nye fejl, som er blevet afsløret efter en husstandsmølles havari. Er det muligt for to naboer sammen at rejse og ”dele” en husstandsmølle? Ja, men ikke uden komplikationer. Vestas lægger sin strategi om, vil satse mere på den lukrative service, udlicitere til underleverandører, nedbringe dyre lagre og afskedige flere ansatte for at sikre lønsomhed. At store vindmøller gør nabohusene usælgelige og stavnsbinder beboerne er en vandrehistorie, som dementeres af en række ejendomshandler på Tåsinge.

Fakta og myter … 18-19 og 22-23
Denne måneds faktasider handler om vindkraftens betydning for dansk produktion, beskæftigelse og eksport. Desuden introduceres et nyt og forhåbentligt nyttigt redskab i den offentlige debat, “mytedræber”-fakta, som i kort og enkel form kan bruges, hvor vindkraft diskuteres. Vindproduceret el i juli … 24-26 Vindens energiindhold blev i juli på 63% og ligger nu efter de første syv måneder 3,2% over gennemsnittet. Landets 4.976 møller har de seneste 12 måneder dækket 24,3% af det danske elforbrug, sparet afbrænding af 3,5 mill. tons kul og udledning af 8 mill. tons CO2.

Forsiden
Forsidemotivet er indfanget af Strange Skriver og viser opstillingen af den første mølle på det nye testcenter i Østerild, Siemens Wind Powers kommende 6 MW-vindmølle.

 
 
 
 

Vi har 15 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi