Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Naturlig Energi

Maj 2012

Intet at vente på ... 5
Der er grund til at glæde sig over det energipolitiske forlig, hvor beslutninger om overordnede rammer blev taget, men de skal nu følges op af lovgivning. Der er bl. a. behov for opdatering af de fire ordninger under VE-loven, ikke mindst en præcisering af køberetsordningen, så det lokale ejerskab kan bredes ud. Forligspartierne mangler at aftale enkelte detaljer i pristillæggene efter 2013, ligesom vilkårene for de kystnære møller skal på plads. Der skal laves aftale med kommunerne om lanlægningen for nye vindmøller. Og meget mere. Og der er ingen grund til at vente.

Aktuelle nyheder ... 6-11
Højesteret har ændret retspraksis, så en vindmøllefabrikant nu hæfter for sin produktionsberegning overfor møllens slutbruger, også selvom møllen er handlet flere gange. Erstatningskrav på 10,5 mill. kr. for mistet vind for ni eksisterende vindmøller er på vej mod et nyt mølleprojekt i Midtjylland. Tre af fire naboer til nye vindmøller har ved retten fået ekstra naboerstatninger efter først at være tilkendt værditabs-erstatninger af Taksations-myndigheden. Over halvdelen af alle ansøgere får afslag på værditabserstatning. De, der får erstatning, bor i snit 700-800 meter fra nærmeste mølle, mens naboer, der bor over 1200 meter fra møllerne, kun modtager få erstatninger.

Årsmøde og DV-generalforsamling ... 12-20
Anne Grete Holmsgaard tildeles Vindmølleprisen 2012. Klima- og energiminister Martin Lidegaard deler æren for energiforliget med Danmarks Vindmølleforening. Referat fra DV's generalforsamling og årsmødet 2012 på Vingstedcentret.

For mølleejere ... 22-23
Jørn Larsen orienterer om beregning af pristillæg til kommende møller. Poul N. Larsen efterlyser mere teknisk DV-fokus på de gamle møller.

Vindproduceret el i marts ... 24-26
Med et energiindhold i vinden på 127% i marts blev måneden vindmæssigt bedre end normalt. Landets 5.042 vindmøller producerede 1.073 GWh og dækkede 36% af månedens danske elforbrug. Møllerne har de sidste 12 måneder sikret 72,7% af den danske CO2-reduktionsforpligtelse og sparet afbrænding af over 3,4 mill. tons kul og udledning af 7,9 mill. tons CO2.

Forsiden
En af Folketingets mest respekterede energipolitikere, Anne Grete Holmsgaard, har forladt tinget og blev på DV’s årsmøde tildelt Vindmølleprisen 2012. (Foto: Kim Kiholm, der også har taget alle andre fotos fra årsmøde og generalforsamling i dette nummer)

 
 
 
 

Vi har 4 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi