Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Naturlig Energi

Juni 2012

Kød og blod på energiforliget ... 5
En omlægning af energiafgifterne kan både være udgiftsneutral for staten og tilgodese hensynet til erhvervslivet og lavindkomstfamilierne. I penge vil prisen for en markant nedsættelse af især verdens højeste elafgift være, at husholdninger, der fyrer med olie eller naturgas, efter forslaget vil få en øget energiregning på ca. 1.000 kr. årligt, mens fjernvarmeforbrugere vil opleve et tilsvarende fald. Klimapolitisk vil en harmonisering af elafgiften, der gør den attraktiv i forhold til andre energikilder, også muliggøre opladning af elbiler. Den vil også give enfamiliehuse i udkantsdanmark et konkurrencedygtigt og klimavenligt alternativ til oliefyr eller de mest urentable barmarksværker. Samtidig vil erhvervslivet få en økonomisk interesse i at benytte klimavenlige energiformer.

Aktuelle nyheder ... 6-9
Derfor risikerer Energiforliget at ende som skønne spildte kræfter, hvis ikke afgifterne på energi lægges om. Hundredvis af husstandsmøller er i drift - både nye og gamle, der producerer, som de har gjort i både 25 og 30 år. Hvornår er det en reparation af en mølle, og hvor meget skal der til, for at der er tale om en ny mølle? Taksationsmyndigheden tilkender nu naboer erstatning for støj fra vindmøller - når møllerne holder stille.

For mølleejere ... 10-14
Strange Skriver fortsætter debatten fra sidste nummer om service og vedligeholdelse af de “gamle” vindmøller. Poul Kr. Madsen beskriver, hvordan man som ny mølleejer sikrer sig, at man får, hvad man betaler for.

Jura og design ... 18-21
Birgitte Pedersen og Anker Laden-Andersen beskriver konsekvenserne af to aktuelle afgøreler på vindmølleområdet. Hans Friis Mathiasen funderer med udgangspunkt i en ny bog om vindkraftens udvikling over møllers udseende.

Fakta om støj ... 23-25
Denne måneds faktasider handler om støj fra vindmøller - og andre støjkilder.

Vindproduceret el i april ... 26
Statistikken er igen forsinket til næste måned pga. fejl i talmaterialet fra Energinet.dk. Men vi bringer afregningspriserne for april.

Forsiden
Forsiden er Klaus Albrectsens foreløbige kommentar til, at offentligheden stadig venter på at se, om og hvordan Dongs vindkraft-politik bliver fortsat efter blodbadet på direktionsgangen.

 
 
 
 

Vi har 8 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi