Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Naturlig Energi

Juli 2012

Gevinst for el-forbrugeren ... 5
Anholt-havmølleparken, som skal dække 4% af det danske elforbrug, har i den offentlige debat været udlagt som en udgift for el-forbrugerne, fordi produktionen belønnes med et pristillæg for den forureningsfri el i de første ca. ti år. Derefter venter alene den rene markedspris på strømmen. Og dermed er vindproduceret el med garanti langt billigere end ”sort” strøm. Den modtager fortsat langt større tilskud end vedvarende energikilder nogensinde har gjort. Det er imidlertid også et åbent spørgsmål, hvor meget den forureningsfri el de første år af møllernes levetid egentlig koster forbrugerne ekstra? Det skyldes, at møllerne i sig selv presser forbrugerprisen på el. Og sommetider med mere end pristillægget til møllerne. Den seneste opgørelse, som blev foretaget af Risø DTU i 2009 viste, at prispresset fra møller reducerer elprisen med 2-3 øre/kWh. Det er omtrent det samme niveau, som de seneste års PSOomkostning til vindmøllestrøm.

Aktuelle nyheder ... 6-11
Thymøllen er så lydløs, at det ikke er muligt at måle støjen fra den, og uden støjmålingen afviser Morsø, Tønder og Svendborg kommuner at behandle ansøgninger om opstilling af møllen. Taksationsmyndigheden har fortrudt skrivelse om, at møller kan støje ved vindstille. Miljøministeriet må overtage vindmølle-planlægningen af to områder i Billund Kommune, foreslår Danmarks Vindmølleforening. Andre kommuenr forsøger sig med egen lovgivning. Vestas standser produktionen af 850 kW-møller og vælger store dele af verdensmarkedet fra. Når man som nabo til vindmøller hører støj, er det nok møllen, der er den skyldige. Den reaktion førte til en klage over vindmøller - hvor støjen fortsatte, også når møllerne var stoppet ...

DV's efterårs-program ... 12-17 & 21
Danmarks Vindmølleforening præsenterer efterårsprogrammet for regions-, erfa- og temamøder samt novembers vindtræf.

Vindproduceret el i april og maj ... 22-26
Vindens energiindhold blev i april 81% og i maj 88%. Dermed ligger vindens energiindhold efter de første fem måneder 9,5% over det normale før sommerens traditionelt vindsvage periode. Landets 4.977 møller har de seneste 12 måneder dækket 29,2% af det danske elforbrug, sparet afbrænding af 3,4 mill. tons kul og udledning af 7,8 mill. tons CO2.

Forsiden
Forsidens aftenstemning er indfanget ved Rosmus på Djursland af Nikolaj Skovdal Sønder.

 
 
 
 

Vi har 12 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi