Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Naturlig Energi

August 2012

Om kommunal troværdighed … 5
Man skal kunne stole på politiske beslutninger. Det bør ikke kunne lade sig gøre, at en kommune først vedtager en kommuneplan, hvor kommunen har udpeget nye vindmølleområder, og efterfølgende afviser et vindmølleprojekt uden en planlægningsmæssig begrundelse. Vi har desværre set nogle få tilfælde, hvor al lovgivning er overholdt, men hvor kommunens politikere alligevel fem minutter i tolv vender på en tallerken og siger nej til placeringer, som de selv har udpeget, og hvor deres ønsker til projektets udformning undervejs er blevet opfyldt. At det kun er set i enkelte kommuner, gør det ikke mere acceptabelt. For de involverede har der været tale om store økonomiske tab. Og en oplevelse af, at kommunen ikke magter vindmølleplanlægning.

Aktuelle nyheder … 6-10 og 22-23
Med en pris på 5,95 øre/kWh blev elprisen den 17. juli den laveste på en hverdag i 12 år - hvordan tegner fremtiden? Hovedparten af Vestas ejes nu atter af danske aktionærer med 54% af aktiekapitalen, som vil forsøge at blokere for en udenlandsk overtagelse af verdens største vindmøllefirma. Et uoriginalt mølletårn var årsag til havariet på en husstandsmølle i Østjylland den 3. juni, og dermed kan andre af samme type møller, der er rejst i Danmark, være i farezonen. EU-kommissionens vil kunne fjerne CO2-kvoter for at øge elprisen, men elsektoren tvivler på effekten af truslen alene. EU vil fremme vindmøllelaug i Europa med bistand bl. a. fra Middelgrundens Vindmøllelaug, der er med i nyt EU-støttet projekt om at få folkelig opbakning til mere vedvarende energi i EU.

Vindkraften og elregningen … 18-21
Markedsprisen på vindproduceret el blev i 2011 på 33,8 øre/kWh eller 2,45 øre under gennemsnitsprisen for den totale elproduktion. Det er en af de måske overraskende oplysninger i denne måneds faktasider, som beskriver virkeligheden bag myterne om, hvad vindkraft koster elforbrugerne.

Vindproduceret el i juni … 24-25
Vindens energiindhold blev i juni på 85% men ligger nu efter de første seks måneder 5,3% over gennemsnittet. Landets 4.976 møller har de seneste 12 måneder dækket 29,4% af det danske elforbrug, sparet afbrænding af 3,4 mill. tons kul og udledning af 8 mill. tons CO2.

Forsiden
Forsidemotivet er København Energi’s vindmøller ved Valbyparken, fotograferet af Nikolaj Skovdal Sønder.

 
 
 
 

Vi har 5 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi