Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Naturlig Energi

November 2012

Nyttige erfaringer … 5
Udveksling af erfaringer mellem mølleejere har i Danmarks Vindmølleforenings snart 35-årige historie været et stærkt grundlag for foreningens styrke. Opsamling og deling af erfaringer har ofte også støttet industrien, når mølleejere konstaterede tekniske problemer, som fabrikanterne derefter kunne nå at afhjælpe i tide og således undgå store problemer med senere serieskader. Af og til skulle der et vink med en vognstang til, som da vindmølleforeningen i vindkraftens barndom frarådede folk at købe møller uden luftbremser og dermed fik samtlige fabrikanter til at udstyre møllerne med dette sikkerhedsudstyr, som nogle af dem ellers mente at kunne spare. Det er fortsat ejerne af møllerne, der har de helt konkrete erfaringer med møllerne, og som først oplever, når der er problemer med en mølle. Dem har de netop delt på den første temadag for mølleejere, som blev en succes.

Aktuelle nyheder … 6-11
Hvordan vedligeholdes møllevinger, og hvordan opdager man vingeskader i tide og forebygger, at de bliver kostbare? Hvad dækker egentlig garanti og forsikring, og hvad er ikke dækket - og hvorfor? Og hvad er risikoen ved at skifte servicefirma, f. eks. omkring garantien på møllen? Reportage fra den første erfa-dag for Danmarks Vindmølleforenings mølleejere med fokus på møller i drift samt udveksling af erfaringer mølleejerne imellem. Mens Dong Energy nu neddrosler sine tyske havmølle-planer, forbereder de fire nøglemedarbejdere, der forlod Dong med gyldne håndtryk, nye milliard-investeringer for danske pensionskunder. Og så præsenteres begrebet EROI, der advarer om den fremtid, hvor det kan koste en tønde olie at hente en ny tønde olie op.

DV's vintermødeprogram … 9, 16-17 & 23
Mens dette blad er på vej ud til læserne, holder Danmarks Vindmølleforening sit årlige vindtræf hos Siemens Wind Power i Brande. I dette nummer præsenteres resten af vinterhalvårets regionsmøder frem til foråret samt årsmødeprogrammet.

Vindproduceret el i september … 24-26
Vindens energiindhold blev i september på 103%, og 2012 ligger efter de første ni måneder nu 5,5% under gennemsnittet. Landets 4.964 møller har de seneste 12 måneder dækket 30,8% af det danske elforbrug, sparet afbrænding af 3,5 mill. tons kul og udledning af 8 mill. tons CO2.

Forsiden
Forsidemotivet er hentet i Limfjorden øst for Aggersund, hvor en armada af søspejderbåde i lyn og torden på vej hjem fra Spejdernes Lejr 2012 passerer en række af de 349 Vattenfall-ejede danske møller.

 
 
 
 

Vi har 14 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi