Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Naturlig Energi

December 2012

Kulsort fremtid? … 5
Det internationale energiagentur, IEA, har i november offentliggjort sin årlige energi-bibel World Energy Outlook 2012. Det ser sort ud, bogstaveligt talt. Ganske vist fastholder IEA, at der stadig er mulighed for at holde den globale temperaturstigning på to grader. Og ganske vist bevæger vi os fortsat først om fire år ud over det meget omtalte ”tipping point”, hvorfra der ingen vej er tilbage. Men indtik da er eksport af massive mængder kul til Europa truslen, fordi alt i EU i dag tyder på, at de store industrinationer er i gang med at fastholde kul og gas. Tyskland skal finde erstatningskapacitet til sine atomkraftværker, og kulproducerende lande med Polen i spidsen kæmper sammenbidt for kullet i EU. Udsigten er dermed nye kulkraftværker, som vil komme til at køre de næste 30-40 år og fastlåse Europa til fossilt brændsel og massiv CO2-udledning i årtier.

Aktuelle nyheder … 6-9
Et forsigtigt EU-forslag om midlertidigt at fjerne CO2-kvoter spås ingen effekt på hverken CO2-udledningen eller elprisen. Vindmøller kan i dag risikere at skulle fjernes igen, med mindre landbrugsloven og reglerne for udbygning med vindkraft tilpasses hinanden. Eksisterende ejere af vindmøller på op til 6 kW må fortsat være omfattet af nettomålerordningen i tyve år, mens møller, der stilles op i 2013, ikke får lov. Vestas´ seneste kvartalsregnskab er et katalog over de aktuelle problemer på vindmøllemarkedet: Forsigtige banker, pressede leverandører, den finansielle krise og lave energipriser. Så Vestas’ seneste kvartals-underskud blev ligeså stort som Siemens Wind Power’s overskud.

Vindtræf 2012 … 10-15
Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 2012 samlede 300 deltagere, der hos Siemens Wind Power i Brande hørte om teknologisk udvikling, fremtidens priser for vindproduceret el, økonomien i nye vindmøller, lokal planlægning for nye møller, helbredseffekter, støjgrænser og advarsler til projektudviklere mod at gå ”lige til støjgrænsen” eller mod at være for grådige.

Vindproduceret el i oktober … 24-26
Vindens energiindhold blev i oktober 91% af en gennemsnitsmåned, og 2012 ligger efter de første ti måneder 5,8% under gennemsnittet. Landets 4.974 møller har de seneste 12 måneder dækket 30,4% af det danske elforbrug, sparet afbrænding af 3,4 mill. tons kul og udledning af 8 mill. tons CO2.

Forsiden
Forsidebilledet er ligesom øvrige fotos fra vindtræffet i dette nummer taget af Kim Kiholm.

 
 
 
 

Vi har 6 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi