Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

Januar 2013

Et lille skridt for COP18 … 5
FN’s klimatopmøde, COP18, sluttede i december i landet med verdens højeste CO2-udledning pr. indbygger, og næste års COP19 skal holdes i kulverdenens højborg, Polen. Så symbolikken fejler ikke noget. Heller ikke set i europæisk perspektiv: Polen blokerede i Doha igen for en fælles holdning og gik på EU’s vegne endnu et skridt frem mod at sætte EU’s position som den mest seriøse internationale aktør i den globale klimakamp over styr. På det officielle plan i Qatar var resultaterne få og uklare. Først i 2015 vil det vise sig, hvad en eventuel forlængelse af Kyoto-aftalen frem til 2020 kan føre til. Og fortsat vil den ikke forpligte verdens største CO2-udledere.

Aktuelle nyheder … 6-14
Øgede kabelforbindelser til nabolande og en omlægning af det danske energisystem skal realisere det politiske vedtagne mål om at gøre Danmark fri af fossile brændsler i 2050. Det fremgår af Strategiplan 2012 fra Energinet.dk. 81% af de nærmeste naboer til store vindmøller oplever ingen gener ved naboskabet. 24% er blevet positivt overrasket, da møllerne kom op, mens 12% har fået en mere negativ holdning. Det viser en meningsmåling, hvor samtlige naboer indenfor 2 km fra samtlige 125 møller på mindst 120 meter er blevet spurgt. Ejendomme, som handles indenfor 2 km fra vindmøller, sælges med mindre nedslag i prisen end ejendomme i områder uden møller som naboer. Vestas opsiger servicekontrakter på endnu en række mindre, ældre møller, denne gang af eget fabrikat, som overtages af Total Wind, der ifølge Vestas vil give mølleejerne en både bedre og billigere service. Skræmte kommunalpolitikere har kostet millionbeløb i opgivne vindmølleprojekter, viser en opgørelse fra Energinet.dk, som siden 2009 har behandlet 98 vindmølleprojekter. Ikke færre end 14 projekter er opgivet, før de blev til noget. Et projekt er opgivet af opstilleren, mens 13 projekter er opgivet af kommunerne.

Vindproduceret el i november … 24-26
Vindens energiindhold blev i november 2012 på 90% og lå efter de første 11 måneder 6,2% under gennemsnittet. Landets 4.995 møller har de seneste 12 måneder dækket 30,8% af det danske elforbrug, sparet afbrænding af 3,5 mill. tons kul og udledning af 8,1 mill. tons CO2.

Forsiden
Forsidebilledet er Klaus Albrectsens nytårskommentar til den fortsat løbende politiske debat om, hvorvidt radioaktivt affald fra Risø skal blive på stedet eller sendes ud på de landeveje, hvor risikoen for ulykker ifølge fagfolk er størst.

 
 
 
 

Vi har 11 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi