Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

April 2013

Klimadebat og hysteri … 5
Hysteriet har gode kår for tiden, bl. a. takket være medier uden krav til logisk tænkning, og såkaldte vismænd, der øjensynligt hylder princippet om at gentage lidt svage argumenter i håb om, at folk med tiden tror på dem. Den såkaldte PSO-afgift, der bl. a. sikrer vindmøller og andre VE-anlæg en mindstepris på den forureningsfri el i en årrække, er steget i 2012, fordi elprisen er faldet. En medvirkende årsag, som enhver kan forvisse sig om ved løbende at sammenholde vindhastigheden med elprisen, er, at vindmøllerne, når det blæser, presser den danske forbrugers elpris ned. Det overses øjensynligt af "vismænd", som vil bruge den aktuelle politiske og økonomiske situation til at vende tilbage til tidligere tiders snævre og kortsigtede fokus alene på energipriser – uden at ænse, hvad man får for pengene, eller hvad vores børn risikerer af fremtidige regninger.

Aktuelle nyheder … 6-11
Skal kreditforeningen eller naboen have nabo-erstatningen? Tusindvis af vindmøller kører mere end 20 år, og intet tyder på, at deres drift er slut med den såkaldte estimerede levetid. Efter to havarier advares 42 mølleejere om havari-risiko. Hvis mølle-naboer bliver syge, er årsagen oftere frygten for at blive syg og ikke vindmøllerne, fastslår en ny undersøgelse. Henrik Skotte kaster et kritisk blik på påstandene om vindkraft fra de såkaldte vismænd.

De nye husstandsmølle-regler … 12
Kirsten Cato Jensen og Jørn Larsen skitserer de nye regler for husstandsmøller, som er på vej igennem Folketinget.

Debat … 16-18
Jane Kruse, Ole Vagn Christensen og Preben Maegaard uddyber, hvordan vindmøller kan være en løftestang for lokal udvikling og lokal opbakning til vindkraft.

Forsinkelser for vindproduceret el … 22-24
Vindens energiindhold blev i januar 2013 på 99%, men hvad den vindfattige februar måned endte med er endnu en hemmelighed. Energinet.dk har problemer med et nyt dataopsamlingspunkt. Det kan også risikere at forsinke afregningen for vindproduceret el til landets mølleejere. Den eneste trøst kan måske være, at marts måned i skrivende stund tegner til at ende som en vindmæssigt bedre måned end de to forrige...

Forsiden
Forsidebilledets solopgang er indfanget på Grenå havn af Christian Luk, der arbejdede på havmølle-installationsskibet Sea Installer op til præsentationen af skibet, der blev et lokalt tilløbsstykke.

 
 
 
 

Vi har 11 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi