Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

Juli 2013

Skidt og kanel i NY ve-lov … 5
Folketinget har revideret VE-loven. De vigtigste ændringer handler om køberet og værditabsordning og er trådt i kraft 1. juli. Energistyrelsens forudgående evaluering viste, at køberetsordningen i stor udtrækning ikke fungerede, som politikerne havde tænkt sig. Når markedskræfterne og de politiske ønsker trækker i hver sin retning, er det Folketingets mulighed at beslutte strammere rammer, så lovgivningen kan komme til at virke efter hensigten. Der er nu vedtaget ændringer, som har til formål at medføre en større udbredelse af det lokale ejerskab. Der er lovgivet om mere information og bedre annoncering af køberetten. Kravene til udbudsmaterialet og revisorerklæring er skærpet, og Energinet.dk skal mere på banen i forhold til information om køberetsordningen. Men nye absurditeter er også indført.

Aktuelle nyheder … 6-12
EU-parlamentets miljøudvalg vedtog 19. juni at give EU’s kollapsede CO2-kvotesystem endnu en lille chance. Der er 50% chance for som nabo til nye møller at få værditabserstatning, og man skal i så fald bo tæt på møllerne. Hvordan beviser man, at møllen var i tiptop tilstand, før den fik en skade? Svaret kan afgøre, om skaden dækkes af forsikringen. Vi ser på ændringerne i den reviderede VE-lov. Nye husstandsmøller er på vej efter den seneste regelændring.

Fra de tekniske konsulenter … 14-16
Glasfibervinger holder evigt - eller gør de? Strange Skriver gennemgår risici og muligheder. Steen N. Buss advarer om, at et forholdsvis nyt gear ikke i sig selv er en garanti mod gearskader.

Debat … 20-22
Flere udlands-kabler er ikke løsningen, når vindmølleejere i mange lande vil sælge deres strøm samtidig. Vind-el og varme bør integreres lokalt, mener Preben Maegaard.

Vindproduceret el i april og maj … 25-30
Vindens energiindhold blev i april 95% og i maj 56%. Året som helhed har dermed indtil videre kun budt på 87,5% af vinden i et gennemsnits-år. Ikke desto mindre har de ca. 5.000 danske vindmøller i de sidste 12 måneder sparet afbrænding af 3,3 mill. tons kul og udledning af 7,6 mill. tons CO2.

Forsiden
Forsidens motiv er hentet i Vodskov nord for Aalborg, hvor vindmøller ved Nordjyllandsværket gør, hvad de kan for at reducere behovet for brændsel. De er fotograferet af Nikolaj Skovdal Sønder.

 
 
 
 

Vi har 5 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi