Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

August 2013

Ærlige el-priser i EU? … 5
EU-parlamentet vedtog i juli at støtte midlertidig tilbagetrækning af 900 mill. CO2-kvoter for at hæve prisen på elektricitet. Men EU-Kommissionen og Ministerrådet skal også enes om det. Så CO2-kvoteprisen dalede fra fem til fire euro pr. ton. Og EU har med den anden hånd besluttet at øge uddelingen af gratis-kvoter, som har været en stor del af årsagen til, at kvotesystemet er kollapset. Endelig reviderer den europæiske investeringsbank, EIB, sin udlåns-strategi og fastholder støtte til nye kulkraftværker i EU. Danmark har sæde i EIB-bestyrelsen, men ville ikke benytte sin vetoret. Så der er lang vej til “ærlige elpriser” i EU med lige markedsvilkår for ren og sort strøm.

Aktuelle nyheder … 6-13
Nærmer der sig en seriøs politisk diskussion om støtten til alle energikilder, herunder den massive støtte til fossile brændsler? EU-parlamentet vedtog med et spinkelt flertal at trække 900 mill. CO2-kvoter midlertidigt ud af markedet. Hvad skyldes revner og havari-risiko på vinger til Vestas V47- møllerne? Svaret kan afgøre, hvem der skal betale. Danmarks Vindmølleforenings spørgeskemaundersøgelse giver et billede af, hvad medlemmerne synes om foreningens service på forskellige områder, men også hvad de har af ønsker til DV, herunder ikke mindst hjælp til at holde eksisterende møller i drift og rentable i fremtiden.

Fra de tekniske konsulenter … 18-19
Steen Andersen beretter, hvad Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsulenter kan finde, når de gennemgår nye møller, som ellers er kvalitets-kontrolleret på fabrikken, før de opstilles.

Fakta om service … 20-21
Service og vedligeholdelse er den største enkeltpost i enhver mølles drift. Faktasiderne beskriver, hvad service bør omfatte, hvordan man vælger servicefirma og i øvrigt sikrer sig, at service udføres kvalificeret.

Vindproduceret el i juni
Vindmølle-produktionstallene fra elselskaberne og Energinet. dk er igen forsinket og med dem også statistikken over vindproduceret el for juni. Statistikken udsendes pr. e-mail til alle Mailnyt-modtagere, så snart den foreligger, og bringes som sædvanligt i næste nummer.

Forsiden
Forsidebilledet er hentet ved de fire Nordex-møller, som sammen med de 16 oprindelige Nordtank-møller på molen ved Ebeltoft Færgehavn har produceret ren el i de sidste 28 år.

 
 
 
 

Vi har 7 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi