Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

September 2013

Velkommen til nye dv-møder … 5
Danmarks Vindmølleforening er klar til den vintersæson, hvor foreningen hvert år ved arrangementer over hele landet møder tusindvis af medlemmer og vindkraftinteresserede. I år forbeholdes en række møder dog de medlemmer, som har efterlyst grundigere information om økonomi, afregning og teknik. Hertil kommer en række heldags-temamøder: For eksisterende mølleejere med fokus på drift og vedligeholdelse, for kommende mølleejere, for ejere eller kommende ejere af vindmøller i udlandet og for ejere eller kommende ejere af husstandsmøller. Årets største arrangement er traditionen tro vindtræffet, som i år holdes hos LM Wind Power i Lunderskov med deltagelse af den nye danske direktør for den europæiske vindkraftorganisation, EWEA.

Aktuelle nyheder … 6-13
Med otte år, en finanskrise, afskedigelse af tusinder af medarbejdere og et halvårsregnskab, der peger ud af krisen, bag sig har Ditlev Engel forladt Vestas og efterfølges af en topledelse uden iøjnefaldende vindkrafterfaring. Regeringens nye klimaplan rummer 400 MW ny og billig vindkraft, men lægger op til politisk strid. Hvor længe kan det betale sig at holde en vindmølle forsikret, og er der forskel på garanti- og reklamationsfristen for møller, der er købt henholdsvis privat og erhvervsmæssigt? Den nye VE-lov har lukket nogle spekulations-huller, men en lille gruppe landmænd har stadig muligheder.

Hvor er dv i vingesagen? … 14
Sven Aage Esbensen efterlyser Danmarks Vindmølleforening i sagen om Vestas V47-vingeproblemerne. Asbjørn Bjerre svarer.

Fra de tekniske konsulenter … 20-21
Strange Skriver beskriver, hvordan man bør passe vingelejer på vindmøller med drejelige vinger.

Vindproduceret el i juni og juli … 28-31
Forsinkelsen af statistikken over vindproduceret el, som har sat sit præg på det sidste halve år, skyldtes et IT-system, som nu er udskiftet hos Energinet.dk, der står for indsamlingen af vindmøllers produktionstal fra elselskaberne. Men efter skift til et nyt IT-system skulle problemerne være overstået, siger sektionschef Louise Rønne Christensen hos Energinet.dk. Vi bringer i dette nummer juni- og juli-statistikken.

Forsiden
Forsidemotivets efterårshøstede rapsmarker er fundet ved Søby i Østjylland.

 
 
 
 

Vi har 12 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi