Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

Oktober 2013

Skrækpropaganda virker … 5
Som kommunalvalget nærmer sig, ser vi den ene byrådsgruppe efter den anden give op, når forskrækkede borgere tager fat i dem. Og hvem vil ikke blive bange, når man får fortalt, at man - og ens børn og dyr - risikerer at blive syg, og ejendommen falder i værdi, hvis der stilles vindmøller op i nærheden? At der ikke eksisterer belæg for påstandene, drukner i larmen. Fakta er, at vindkraft betyder mindre sygdom: Det er solidt dokumenteret, at mange mennesker dør for tidligt på grund af luftforureningen fra fossile brændsler.

Aktuelle nyheder … 6-13
En række kommunalbestyrelser har standset arbejdet med vindkraft-planlægning og sat Folketingets energiplan under pres med risiko for, at energiplanens målsætning om 1800 MW mere vindkraft på land i 2020 ikke nås. Hvad bliver fremtidens markedspris for vindproduceret el? Hvad er en 15 år gammel mølle værd, hvis den sælges? Og hvad er den rette pris, hvis den skal fjernes for at give plads til nye møller? Mølleejere advares mod at skrive under på service-aftaler, der begrænser servicefirmaets ansvar for skader - det kan koste forsikringsdækning ved uheld. Hvad gør man, når styringen på en 15 år gammel mølle svigter, og styringen ikke produceres mere.

Fra de tekniske konsulenter … 14-15
Strange Skriver fortæller om vigtigheden af at holde transformere og styretavler rene og uden adgang for mus og rotter.

Historiens vingesus … 22-26
Vi indleder føljetonen ”Mænd i Modvind”, hvor Ib Konrad Jensen beskriver pionererne, der i 1970’erne satte den udvikling i gang, der førte til et hidtil uset dansk industri-eventyr.

Vindproduceret el i august … 28-31
August 2013 blev vindmæssigt en lidt ringere måned, end august i gennemsnit har været de sidste ti år. Det viser statistikken, som fra næste måned får opdateet vind-indekset. Der er konstateret en produktionsforringelse fra møllerne, som ikke er ”opfanget” i indekset. Per Nielsen skriver i november mere om baggrunden for det nye indeks.

Forsiden
DV’s tekniske konsulenter og servicefolk er ikke de eneste, der færdes i vindmøller og transformatorer. Forsidemotivet er indfanget af DV-konsulent Ole Andersen. Se også side 14 - 15.

 
 
 
 

Vi har 3 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi