Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

November 2013

Hvad er rettidig omhu … 5
Som alle andre maskiner skal vindmøller passes og vedligeholdes. Og da vindmøller koster både ti og tyve gange så meget som f. eks. en bil, men også gerne skulle køre i mange flere år, er vedligeholdelsesudgifterne meget større. Men de kan holdes nede ved rettidig omhu. Erfarings-udveksling mølleejerne imellem har dette efterår demonstreret, at der er god grund til at passe sin vindmølle - også udover den lovbefalede service. Det handler om at holde møllen i drift. Og det virkelige liv viser, at det kan koste dyrt at nøjes med at følge lovens service-krav.

Aktuelle nyheder … 6-10
Elkøbere bør prissikre deres elforbrug, lyder det fra elhandlerne - bør mølleejerne også prissikre deres elsalg - og hvornår? Vestre Landsret har øget erstatningen til to møllenaboer, men retter i dommen kritik mod værditabs-loven.
Ejere af de nye store vindmøller udveksler erfaringer, som ikke er ubetinget positive.
Også små vindmøller skal ifølge loven regelmæssigt serviceres, selvom udgiften til service kan true økonomien i møllen.

Vestas V47-problemerne … 12-13
Asbjørn Bjerre og Casper Gammelgaard Andersen opdaterer omkring problemerne på Vestas V47-møllerne.

Nyt vindindeks … 14-16
Per Nielsen beskriver, hvorfor nogle vindmøllers produktion falder år for år, og hvorfor det danske indeks over vindens energiindhold nu opdateres - se 5 års-tabellen for 2008-13 side 28.

Historiens vingesus … 22-26
Vi bringer andet afsnit af føljetonen ”Mænd i Modvind”, hvor Ib Konrad Jensen fortsætter beretningen om pionererne, der i slutningen af 1970’erne satte den moderne vindkraftudvikling i gang.

Vindproduceret el i september … 28-31
September 2013 blev næsten 30% ringere end normalt og vindens energiindhold i 2013 landede på 85% af et gennemsnitsår, før det vinterhalvår, som gerne skulle rette op på det. Landets 5.117 vindmøller har i de sidste 12 måneder dækket 31,8% af det danske elforbrug plus sparet afbrænding af 3,3 mill. tons kul og udledning af 7,7 mill. tons CO2.

Forsiden
Hvis vindmøller skal holde i 30 år, skal de vedligeholdes. Møllens vinger hører til de mest udsatte og kostbare dele. Forsidemotivet skildrer vedligeholdelse af møllevinger og er indfanget af Flemming Nygaard.

 
 
 
 

Vi har 9 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi