Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

November 2013

Hvad er rettidig omhu … 5
Som alle andre maskiner skal vindmøller passes og vedligeholdes. Og da vindmøller koster både ti og tyve gange så meget som f. eks. en bil, men også gerne skulle køre i mange flere år, er vedligeholdelsesudgifterne meget større. Men de kan holdes nede ved rettidig omhu. Erfarings-udveksling mølleejerne imellem har dette efterår demonstreret, at der er god grund til at passe sin vindmølle - også udover den lovbefalede service. Det handler om at holde møllen i drift. Og det virkelige liv viser, at det kan koste dyrt at nøjes med at følge lovens service-krav.

Aktuelle nyheder … 6-10
Elkøbere bør prissikre deres elforbrug, lyder det fra elhandlerne - bør mølleejerne også prissikre deres elsalg - og hvornår? Vestre Landsret har øget erstatningen til to møllenaboer, men retter i dommen kritik mod værditabs-loven.
Ejere af de nye store vindmøller udveksler erfaringer, som ikke er ubetinget positive.
Også små vindmøller skal ifølge loven regelmæssigt serviceres, selvom udgiften til service kan true økonomien i møllen.

Vestas V47-problemerne … 12-13
Asbjørn Bjerre og Casper Gammelgaard Andersen opdaterer omkring problemerne på Vestas V47-møllerne.

Nyt vindindeks … 14-16
Per Nielsen beskriver, hvorfor nogle vindmøllers produktion falder år for år, og hvorfor det danske indeks over vindens energiindhold nu opdateres - se 5 års-tabellen for 2008-13 side 28.

Historiens vingesus … 22-26
Vi bringer andet afsnit af føljetonen ”Mænd i Modvind”, hvor Ib Konrad Jensen fortsætter beretningen om pionererne, der i slutningen af 1970’erne satte den moderne vindkraftudvikling i gang.

Vindproduceret el i september … 28-31
September 2013 blev næsten 30% ringere end normalt og vindens energiindhold i 2013 landede på 85% af et gennemsnitsår, før det vinterhalvår, som gerne skulle rette op på det. Landets 5.117 vindmøller har i de sidste 12 måneder dækket 31,8% af det danske elforbrug plus sparet afbrænding af 3,3 mill. tons kul og udledning af 7,7 mill. tons CO2.

Forsiden
Hvis vindmøller skal holde i 30 år, skal de vedligeholdes. Møllens vinger hører til de mest udsatte og kostbare dele. Forsidemotivet skildrer vedligeholdelse af møllevinger og er indfanget af Flemming Nygaard.

 
 
 
 

Vi har 13 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi