Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

Januar 2014

GODT NYTÅR … 5
Danmarks Vindmølleforening arbejder for både små og store vindmøller, ejeren af enkelte andele i en vindmølle og vindmølleejere med mange møller. Har så forskellige medlemsgrupper de samme interesser? Der kan selvfølgelig være særinteresser i detaljen og lige her og nu. Men på den lange bane og i de store og afgørende spørgsmål er der absolut fælles interesser. Det viser foreningens politiske arbejde, som ved dette årsskifte har to fokusområder af stor betydning for alle medlemmer: Effektiv indpasning af vindmøllestrøm, der har stor betydning for afregningsprisen, som er det andet højt prioriterede område.

Aktuelle nyheder … 6-11
De to storme, som i oktober og december ramte Danmark, kostede ni små og tre større ældre møller livet. Bør en mølle standses ved stormvarsel - før den selv standser ved 25 m/s? EU trækker CO2 kvoter tilbage uden synlig effekt på elprisen. Ministre opfordrer kommuner til at fortsætte vindkraftarbejde. Defekte svejsninger og bolte var årsagen til to Vestas 200 kW-havarier, viser havari-rapport.
Skat ændrer igen signal for momsregistrering af små møller. Vindmølleforeningen indhenter ny juridisk vurdering af grundlaget for evt. retssager vedr. Vestas V47-møllerne.

Tema: Indpasning af vindkraft … 12 -17
Paul-Frederik Bach, Søren Klinge og Søren Dupont Kristensen beskriver muligheder og udfordringer i den indpasning af 50% vindkraft i dansk elforsyning i 2020, som er forudsætningen for både Folketingets klimaplan og rentabiliteten i vindmøller.

Historiens vingesus … 22-27
I femte afsnit af føljetonen ”Mænd i Modvind”, fortæller Ib Konrad Jensen om oliekrisen i 1973, den nye energidebat og den moderne elproducerende vindmølles ophavsmand, Johannes Juul, der døde blot fire år, før hans forudsigelser gik i opfyldelse.

Vindproduceret el i november … 28-31
November 2013 blev 20% ringere end normalt og vindens energiindhold i 2013 er nu nede på 86,4% af et gennemsnitsår. Landets 5.139 vindmøller har i de sidste 12 måneder dækket 32,6% af det danske elforbrug, sparet afbrænding af 3,5 mill. tons kul og udledning af 8,1 mill. tons CO2.

Forsiden
Forsidemotivet er Johannes Juuls Gedser-mølle, som lagde grunden til det industrielle danske forspring i vindkraftudviklingen (se side 22-27). Møllen kan i dag ses på Elmuseet ved Tange Sø.

 
 
 
 

Vi har 3 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi