Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

Februar 2014

Vindens virkelighedsværdi … 5
Hos nogle politikere og i dele af industrien er fokus skiftet fra klima, forsyningssikkerhed og fornuftig samfundsøkonomi til et kortsigtet og unuanceret angreb på den grønne omstilling. Det er for dyrt, hævdes det. Energi må helst ikke koste noget og slet ikke grøn energi, mener de. Men de glemmer, at uanset konjunkturerne skal der betales for energiforbrugets miljø- og sundhedsomkostninger. Derfor giver det god mening, specielt i sparetider, at fokusere på de billigste teknologier. Men det giver kun mening at bruge målestokken ”billigste teknologi”, hvis miljø, sundhed, klima og forsyningssikkerhed medregnes.

Aktuelle nyheder … 6-11
EU-Kommissionen foreslår i 2030 40% mindre CO2-udledning end i 1990, men kun 3% mere vedvarende energi, end der allerede er besluttet. En dom rejser ny tvivl om kvaliteten af elektroniske elmålere, som også bruges til afregning af vindproduceret el. Når en kWh koster op til 2,45 kr. og markedsprisen er nede på 14 øre, kunne man måske bruge el fra møllen selv? Danske vindmøller dækkede i 2013 en tredjedel af elforbruget, men også sort el og CO2-udledningen satte rekord.

DV's årsberetning … 12 -19
Formanden for Danmarks Vindmølleforening, Kristian Jakobsen, gør i 2013-beretningen status over dansk vindkraft.

TEMA: Indpasning af vindkraft … 26 -27
Vi bringer Søren Dupont Kristensens artikel om udfordringer i den indpasning af 50% vindkraft i dansk elforsyning i 2020, som i sidste nummer blev ramt af et teknisk uheld.

Historiens vingesus … 29-35
Dette afsnit af føljetonen ”Mænd i Modvind” dækker perioden fra 1979 til først i 1980’erne. Pionererne fra 1970’erne afløses af foregangsmænd i industrien, og gamle industrier som Vestas og Danregn/Bonus går ind i produktionen af vindmøller.

Vindproduceret el i december … 36-38
December 2013 blev 33% bedre end normalt og vindens energiindhold i 2013 endte på 93,4% af et gennemsnitsår. Landets 5.167 vindmøller har i 2013 dækket 33,2% af det danske elforbrug, sparet afbrænding af 3,7 mill. tons kul og udledning af 8,6 mill. tons CO2.

Forsiden
Forsidemotivet er to ældre møller på Djursland, som er blevet til husstandsmøller, dvs. store møller, der er ændret fra at sende hele produktionen ud på nettet til nu først at forsyne mølleejerne og kun sælge overskudsproduktionen (se side 8-9).

 
 
 
 

Vi har 4 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi