Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

Marts 2014

Velkommen til årsmøde … 5
Danmarks Vindmølleforenings årsmøde lørdag den 29. marts byder i år også velkommen til den nye energiminister. Årsmødet rummer foreningens generalforsamling og er samtidig mødested for tekniske og politiske diskussioner foruden det uformelle møde med andre vindmøllefolk. På generalforsamlingen har medlememrne mulighed for at få direkte indflydelse på beslutninger om foreningens arbejde det kommende år.

Aktuelle nyheder … 6-11
En række havarier og brande på både små og store møller det sidste år kan føre til nye og skærpede godkendelsesregler. Bjarne Mose fik opstillet sin første Bornay-mølle i 2011 og oplevede de følgende to år ikke færre end tre totalhavarier. Vestas vender tilbage til gamle dyder: Fremover skal der satses på at sælge den service, som Vestas i mange år har tjent mest på, og salg af de velkendte 2 og 3 MW-møller.

DV's 2013-regnskab … 12-13
Danmarks Vindmølleforenings regnskabsfører, Lars Knudsen, præsenterer årsregnskabet for 2013 for vindmølleforeningen og Danske Vindkræftværkers Fond.

For mølleejere … 14
Kraner kan for mølleejere være et dyrt bekendtskab. Men med planlægning kan de største kranudgifter spares eller undgås.

Debat … 20 -21
Danmarks Vindmølleforening mangler respekt for møllenaboer, mener Jane Kruse, Preben Maegaard og Ole Vagn Christensen.

Historiens vingesus … 23-27
I dette afsnit af Ib Konrad Jensens føljeton ”Mænd i Modvind” skildres med de danske vindmøllelaug og anparts-møller i udlandet starten på alle tiders eksporteventyr under vindmølleboomet i Californien i første halvdel af 1980’erne.

Vindproduceret el i januar … 28-30
Januar 2014 blev dobbelt så god som normalt med et energiindhold i vinden på 201%. Landets 5.167 vindmøller har i de sidste 12 måneder dækket 35,9% af det danske elforbrug, sparet afbrænding af 4,1 mill. tons kul og udledning af 9,4 mill. tons CO2.

Forsiden
Forsidemotivet er Avedøreværket, tilhørende Dong, som gjorde en amerikansk investeringsbank til medejer formedelst 8 mia. kr. Nu skal det vise sig, hvorfor det var en god investering for banken. Og hvem der skal betale. Foto: Nikolaj Skovdal Sønder.

 
 
 
 

Vi har 20 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi