Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

April 2014

Sandhedens time … 5
EU’s energi-afhængighed er med Krim-krisen blevet tydelig: Rusland dækker 34% af EU's naturgasbehov. Og EU’s handlingslammelse kan nu føjes til det milliardbeløb, som EU dagligt bruger på at importere olie og gas fra Rusland og Mellemøsten, hvor der heller ikke skal megen fantasi til at forestille sig kriser, som kan true forsyningen. Herhjemme er Danmark ikke længere er selvforsynende med energi. I 2013 steg kulforbruget sidste år med 26%, og udledningen af CO2 steg fra 39,4 til 41,6 millioner tons.

Aktualle nyheder … 6-11
Danske vindmøller dækkede i den blæsende weekend midt i marts hele Danmarks elforbrug. Vestas’ service får dumpekarakter hos tyske mølleejere. EU’s langsigtede klimamål afklares først til efteråret. Havmølleparkerne er kommet i spil, efter at de økonomiske vismænd foreslog dem annulleret. Stadig ingen beviser for, at helbredsforstyrrelser stammer fra støj fra vindmøller.

Davids kamp mod Goliat? … 14
Forsikringsselskaberne har strammet skruen, når det gælder erstatning efter skader på vindmøller, advarer Michael Frølund og Michael Andersen.

Fakta om støj … 17-20
Denne måneds faktasider skiller myter fra vandrehistorier, når det gælder vindmøllers støj.

Historiens vingesus … 21-26
I dette afsnit af ”Mænd i Modvind” beretter Ib Konrad Jensen om november-stormen i 1981, der blev sandhedens time for vindmøllefabrikanterne. Men også om de første kvalitetskrav til vindmøller i 1980’erne, Risøs ændrede fokus fra atomkraft til vindmøller og hemmeligheden bag de danske vindmøllers dominans på verdensmarkedet det følgende årti.

Vindproduceret el i februar … 28-29
Februar blev bedre end normalt med et energiindhold i vinden på 125%, men med store udsving fra landsdel til landsdel. Landets 5.170 vindmøller har i de sidste 12 måneder dækket 38,9% af det danske elforbrug, sparet afbrænding af 4,3 mill. tons kul og udledning af 10 mill. tons CO2.

Forsiden
Forsidemotivet er hentet på Elmuseet ved Tange og forestiller den 30 KW Risager-mølle, som i 1978 tjente den nuværende direktør for Danmarks Vindmølleforening.

 
 
 
 

Vi har 7 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi