Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

Maj 2014

DV mener: Unødvendig uro … 5
Det er kun to år siden, et næsten enigt Folketing besluttede sig for en energiaftale, der med rette kunne kaldes den største, bredeste og grønneste nogensinde. Det var efter mange års dødvande stærkt tiltrængt. 2012-aftalen var igangsættende og gav optimisme til hele energisektoren.
Usikkerhed om mål og rammebetingelser er gift for initiativer og investeringer. Det gælder både for udviklingsarbejde og nye anlæg. Og ikke kun på vindkraftområdet. Nu er der på to områder opstået ny usikkerhed som regering og folketing skal håndtere hurtigt og klogt. Den ene er selvskabt, kortsigtet og dansk. Meget dansk. Den anden er europæisk og kan være af langtrækkende betydning.

Aktuelle nyheder … 6-10
De næste 5-15 år er, hvad FN’s klimapanel ser som sidste chance for at hindre oversvømmelse af byer og land samt mangel på landbrugsjord, fødevarer og vand. 15 firmaer tilbyder service uden at være godkendt til det. Fabrikanter og servicefirmaer har prøvet at indføre ansvarsbegrænsning, så de ikke 100% dækker de skader, som de måtte forvolde.

DV's årsmøde … 12-19
Energipolitikken ligger fast, sagde energiminister Rasmus Helveg Petersen på årsmødet i Danmarks Vindmølleforening. Årets vindmøllepris tildelt Ringkøbing-Skjern Kommune. Årsberetningen om DV’s virksomhed affødte debat om ideologi kontra den praktiske virkelighed omkring vindmølleudbygningen i Danmark.

Historiens vingesus … 23-27
I dette afsnit af ”Mænd i Modvind” beretter Ib Konrad Jensen om begivenhederne, der førte til den første strøm af danske vindmøller til Californien, og som for alvor grundlagde den danske vindmølleindustri. Og hvorfor netop de danske møller blev en succes i konkurrencen med amerikanske.

Vindproduceret el forsinket … 28-29
De produktionstal fra vindmøllerne i marts, som er grundlag for beregning af vindens energi-indhold mv. var ved trykstart endnu ikke leveret af Energinet.dk og Energistyrelsen. Martsstatistikken udsendes til Mailnyt-abonnenterne, så snart den foreligger, og bringes her i bladet i juni.

Forsiden
Forsidemotivet er hentet på Vingstedcentret af Kim Kiholm, der også har taget de øvrige fotos fra Danmarks Vindmølleforenings årsmøde, udstilling og generalforsamling i dette nummer.

 
 
 
 

Vi har 9 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi