Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

Juli 2014

Vækst - drøm eller mareridt? … 5
Det lysner for enden af den økonomiske krise. Lavkonjunkturen har dæmpet energiforbruget og dermed også CO2-udledningen. Derfor har politikere kunnet glæde sig over, at det jo går rigtig fornuftigt. De første tegn på, hvad der sker, når hjulene for alvor kommer i gang, kan imidlertid så småt anes. Sporene skræmmer i EU, men Danmark kan også godt være med. Regeringen og Venstre har netop lettet PSO-afgifterne ikke kun for de 6-8% af industrien, som den gav konkurrence-problemer på eksportmarkedet, men også for resten. Resten af erhvervslivet kunne ellers glæde sig over, at når PSO-afgiften steg 1 øre, var årsagen, at elprisen var faldet 2 øre. Hvad sker der med klimaet, når højkonjunkturen kommer?

Aktuelle nyheder … 6-13
Regeringen og Venstre har aftalt udskydelse af Kriegers Flakhavmølleparken i Østersøen i to år, færre kystnære møller og reduceret støtte til landplacerede møller. 6.000 arbejddspladser er på spil. Nabo-foreningen har sendt kommunalpolitikere et ”fakta”- katalog bestående af mere fantasi end fakta om vindmøller. DV forbereder en forbrugerundersøgelse af servicefirmaer. Danske ejere af tyske møller får nye afregningspriser.

Fakta om produktion og beskæftigelse … 14-17
Faktabladet fortæller i denne måned, hvad vindkraft betyder for produktion og beskæftigelse i Danmark.

Historiens vingesus … 18-25
Det sidste afsnit af kapitlet om de danske vindmøllers erobring af USA beretter om Micon-brødrene Mørups skilsmisse, Vagn Trend Poulsens succes for Nordtank og sig selv, og Vestas’ storhed og fald i Californien.

Debat … 26
En minkavler har svært ved at genkende Maskinbladets historie om, hvordan mink mistrives nær vindmøller.

Vindproduceret el i maj … 28-29
Vindens energiindhold blev i maj kun 59%, og året som helhed er nu nede på 120%. Landets 5.182 møller har de sidste 12 måneder dækket 39,6% af det danske elforbrug, sparet afbrænding af 4,2 mill. tons kul og hindret udledning af 9,8 mill. tons CO2.

Forsiden
Forsiden er Klaus Albrectsens kommentar til Landsforeningen af Vindmøllenaboers aktuelle oplysningsvirksomhed.

 
 
 
 

Vi har 4 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi