Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

August 2014

Lokal accept afgørende … 5
Lokalsamfundets engagement og accept har altid dannet en god ramme for en fornuftig vindkraftudbygning. Ved de kommende kystnære vindmøller har Folketinget for at skabe større lokal interesse besluttet, at der kan opnås 1 øre ekstra i pristillæg, hvis man i stedet for køberetsudbuddet på 20% udbyder og faktisk får solgt 30%. En lignende ordning kunne tænkes for landmøllerne. I Tyskland går en del af erhvervsskattebetalingen fra vindmøllerne direkte til opstillingskommunen. Hvad skulle der egentlig være i vejen for at lave en lignende ordning i Danmark?

Aktuelle nyheder & debat … 6-11
Ny vindkraft kan levere elektricitet til en tredjedel af prisen for el fra solceller og halvdelen af prisen for kulproduceret el, Men de lave elpriser gør det urentabelt, fastslår Energistyrelsen. Hvad gør vindmølleforeningen omkring afregningsprisen for vindmøllers produktion? DV-formand Kristian Jakobsen orienterer.
Jan Olesen spørger, hvordan det kan være i samfundets interesse, at velfungerende møller, der er ude af tilskudsordninger, skattemæssigt afskrevet og dermed giver de største skatteindtægter, nedlægges pga. lave elpriser?

Fakta om vindmøllers livscyklus … 12-14
En myte fortæller, at en vindmølle i sin levetid ikke kan lave den energi, der gik til dens fremstilling. Virkeligheden er, at det tager få måneder.

Historiens vingesus … 20-27
Det store eksportboom til Californien ebbede ud i 1987, og vindmølleindustrien kom ud for en dramatisk nedtur. Samtlige mølleproducenter på nær en enkelt endte i betalingsstandsning eller konkurs. Denne måneds afsnit af Mænd i Modvind dækker perioden, fra konkursbølgen skyllede ind over branchen i 1986 til omkring 1990, da optimismen begyndte at vende tilbage.

Vindproduceret el for juni … 28
Vindens energiindhold blev i juni kun 55% og året som helhed er nu nede på 109%. Landets 5.182 møller har de sidste 12 måneder dækket 38,8% af det danske elforbrug, sparet afbrænding af 4,1 mill. tons kul og hindret udledning af 9,6 mill. tons CO2.

Forsiden
Forsidens gråskimmel er indfanget af Nikolaj Skovdal Sønder i Hagesholm Vindmøllepark tæt ved Lammefjorden.

 
 
 
 

Vi har 6 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi