Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

Oktober 2014

Europæisk eller polsk klimapolitik? … 5
Med en ny EU-kommission, hvor klimapolitikken de næste fem år bogstaveligt talt underordnes energipolitikken, tegnes et billede af et EU, der tager afsked med sin klimamæssige lederrolle. Imens er de hidtil mest tøvende store lande begyndt at sætte sig i bevægelse: USA er på vej med reduktioner i amerikanske kraftværkers CO2-udledning. I Kina er klimaet prioriteret op. Og i Indien er en grøn pioner valgt som premierminister. Det skaber et forsigtigt håb om reelle tiltag på klima-topmødet i Paris næste år, hvor man vil forsøge at få taget de beslutninger, der faldt til jorden i København i 2009.

Aktuelle nyheder … 6-13
Lave elpriser kan true ældre vindmøller, men måske især de havmøller, som nu på vej gennem endnu en renovering, der skal finansieres af elektricitet til ca. 20 øre/kWh. At fusioner og større firmaer giver besparelser, som kommer kunderne til gode, gælder ikke vindmølle-service at dømme efter forbrugerundersøgelsen blandt mølleejerne. Et par tårnfalke og et stærepar har i sommer med hvert et kuld unger på tårnet til en husstandsmølle på Lolland igen dementeret myten om fugles frygt for vindmøller.

Fakta om vindmøller og energiplaner … 14-16
Bag de godt 5.000 danske vindmøller står politiske beslutninger i form af energiplanerne gennem tiderne. De beskrives her.

Historiens vingesus … 24-27
Den eneste overlevende danske vindmøllefabrikant på det amerikanske marked, Bonus, fik sidst i 1980’erne endnu et ben at stå på, da andre danske møller gik i stå, og Bonus måtte rydde op. Det kostede i første omgang danske anpartshavere, banker og forsikringsselskaber penge, men førte til, at mange danske møller i Californien kører den dag i dag. Nyt afsnit af Ib Konrad Jensens føljeton.

Vindproduceret el for august … 28-29
Vindens energiindhold blev i august 91% og året som helhed er nu nede på 99,8%. Landets 5.193 møller har de sidste 12 måneder dækket 39,6% af det danske elforbrug, sparet afbrænding af 4,3 mill. tons kul og hindret udledning af 9,8 mill. tons CO2.

Forsiden
Forsidemotivet er i sommer hentet i Californien af Jan Vium. Møllerne er fra Wind Matic og kører ligesom 30 år gamle møller fra Vestas, Micon, Bonus og Nordtank stadig. Hvordan det går til, kan læses i føljetonen side 24-27.

 
 
 
 

Vi har 6 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi