Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

November 2014

Tag fat i naboen! … 5
Danmarks Vindmølleforening arbejder for gode og stabile rammevilkår for eksisterende møller. Store som små. Nye som gamle. Nye medlemmer kommer dog ikke af sig selv. Men hvad enten man anskuer medlemskab fra en økonomisk eller politisk synsvinkel, er der ingen tvivl om, at mølleejerne de næste år får hårdt brug for foreningens arbejde. Det afspejler sig tydeligt i de problemer, der rejses på medlemsmøderne landet over. Tag derfor i egen interesse fat i naboen, der enten ikke kender foreningens arbejde eller har valgt at køre på frihjul. Hjælp os med at fastholde, at Danmarks Vindmølleforening fortsat er foreningen, der taler på vegne af næsten samtlige vindmølleejere.

Aktuelle nyheder … 6-11
De senere års ”full service”-kontrakter har fået mange nye mølleejere til at tro, at så var alle risici effektivt afdækket. Det er de ikke, viste årets erfa-møder for mølleejere, som også advarede mod at stole for meget på olieprøver og forsikringsselskaber. Naboer skal bo udner 800 meter fra nye vindmøller for at få værditabserstatning, viser opgørelse, foretaget af Henrik Skotte. EU-landene har indgået en ny klimaaftale, samtidig med, at EU-Kommissionen afslørede, at vind er billigere end kul, hvis man indregner prisen for skader på klima, miljø og mennesker. Store mængder vindproduceret el kan i fremtiden oplagres i naturgasnettet, reducere CO2-udledningen og forøge biogas’ brændselsværdi ved brug i nettet. Lars Yde fortæller hvordan.

Fakta om vindmøller og naboer … 12-16
Syv meningsmålinger har siden 2007 vist, at befolkningen er positiv overfor vindmøller i det danske landskab - og at møllernes naboer faktisk er de mest positive.

Historiens vingesus … 24-27
Ib Konrad Jensen beskriver i dette afsnit af ”Mænd i Modvind” den politiske aktivitet, der for 25 år siden var med til at genrejse hele industrien, samt fusionen mellem Vestas og Dansk Vindteknik - og elværkernes modstræbende indtog i vindmøllebranchen.

Vindproduceret el for september … 28-29
Septembers vindindeks blev 66%, og året som helhed er nu nede på 96%. Landets 5.158 møller har de sidste 12 måneder dækket 39,6% af det danske elforbrug, sparet afbrænding af 4,3 mill. tons kul og udledning af 9,8 mill. tons CO2.

Forsiden
Forsidemotivet er hentet før oktobers skybrud i Vendsyssel, hvor mange i 2002 oplevede det forrige skybrud ved en Jean Michel Jarre-koncert mellem vindmøllerne i Nørrekær Enge.

 

 
 
 
 

Vi har 6 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi