Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

Februar 2015

DV mener: Grib chancen … 5
Det sidste halve år har verden oplevet en halvering af oliepriserne. Det er nævnt som et problem for udbredelsen af vedvarende energikilder, fordi det kan gøre det sværere for dem at konkurrere med ”sort” energi og dermed bremse eller ligefrem standse den overgang til grøn bæredygtighed, som flere og flere lande bekender sig til. Men faktisk er det en enestående mulighed for at gøre op med skævvridningen af energipriserne: Politikerne kunne én gang for alle fjerne subsidierne til alle fossile brændsler, uden negative konsekvenser for hverken virksomheder eller forbrugere. Tilmed ville statskasserne i stedet spare penge.

Aktuelle nyheder … 6-11
Med storme, negative afregningspriser og 39% af det danske elforbrug dækket af vindkraft i 2014 var der dramatiske overskrifter i aviserne omkring jul og nytår - og “flaskeshals-indtægter” til Danmark ved salg af tysk strøm til Sverige og Norge. Vind-projektudviklere køber usælgelige huse, reducerer nabogener og giver økonomisk udvikling i udkantsområderne. To mølleejere fik i en årrække afregning for naboens mølle. En ny vejledning løfter en pegefinger overfor de kommuner, som laver deres egne særregler.

Rigets tilstand … 12-20
DV-formand Kristian Jakobsen gør status over dansk vindkraft, afregningspriser, nabostøj og manglende indpasning af el.

Vindkraftens værdi for samfundet … 24-28
Hvor meget betyder vindkraften egentlig for hele samfundsøkonomien? Få svaret på denne måneds faktasider.

Historiens vingesus (17) … 29-33
I månedens afsnit af føljetonen ”Mænd i Modvind” fortæller Ib Konrad Jensen, hvordan Nordtank, Micon og Vestas i 1990’erne blev overtaget af storkapitalen, der så hurtige profitmuligheder i den nye industri.

Vindproduceret el forsinket
Energinet.dk’s data, der er grundlag for beregning af vindens energiindhold i december 2014 er ifølge Energistyrelsen endnu en gang forsinket. Statistikken udsendes til Mailnyt-abonnenterne, så snart den foreligger - formentlig i uge 6 - og bringes her i bladet i marts, forhåbentlig sammen med januar-statistikken.

Forsiden
Forsiden er tegnet af Klaus Albrectsen.

 

 
 
 
 

Vi har 13 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi